Recension "ADHD på jobbet"

Boken "ADHD på Jobbet" av Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson ger bra förståelse för hur ADHD kan visa sig i vuxen ålder och fokuserar på arbetslivet. Författarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter på ett informativt och lättläst sätt och ger många bra tips både för den med ADHD och för arbetsgivare och kollegor.

Boken berättar om hur ADHD-symptom påverkar individens arbetsliv och hur detta i sin tur påverkar privatlivet. Den behandlar ämnen som substansberoenden, samsjuklighet, hantering av känslor, hormonpåverkan och att hitta sig själv. Innehållet presenteras på ett sätt som är lätt att följa och förstå, med tanke på både personer med ADHD och deras omgivning, och jag gillar speciellt både ”fallbeskrivningarna” och avsnitten med ”tips till chefen” som sprängs in i texten genom hela boken.

Bra med boken:

Ser inte ADHD som ett hinder:

Bokens huvudbudskap är att med rätt kunskap och anpassningar behöver inte ADHD vara ett hinder i yrkeslivet. Författarna presenterar strategier som underlättar dagliga arbetsuppgifter för personer med ADHD och möjliggör för dessa individer att nå sin fulla potential.

Målgruppsanpassad

Bokens struktur känns genomtänkt, den är tillgänglig för alla, oavsett om man själv har ADHD eller om man är arbetsgivare, chef, eller personal inom HR. Med  personliga berättelser och faktarutor riktade till chefer skapar författarna känns boken som att den kan nå ut till många olika läsare.

Ärlig och rättvis bild:

En fördel är bokens förmåga att ge vad som känns som en rättvis och ärlig bild av att ha en anställd med ADHD, utan att ta någons sida. Boken ger intrycket av att ta upp det mesta som finns att avhandla inom ämnet.

Positiv

Trots att boken tar upp svåra ämnen har den genomgående den av en positiv inställning och ett lösningsfokus. Det ger läsaren inte bara insikt i utmaningarna utan också konkreta verktyg för att övervinna dem.

Publicerad 2024-01-05

Senast ändrad 2024-01-05