Miljöanpassningar i arbetslivet

Viktiga miljöfaktorer

Det finns flera undersökningar om hur viktiga miljöfaktorer är för sysselsättning och välmående hos personer med NPF. En av dessa studier undersökte ett antal personer med AST, och vad på arbetsplatsen som gjorde att det fungerade bra för dem. Deltagarna i studien talade om att det var viktigt med:

 • Förstående, toleranta och tålmodiga kollegor som använder tydlig och begränsad kommunikation.
 • En kultur på arbetsplatsen som accepterar olikheter och mångfald.
 • Minimering av sociala krav och kontakter.
 • Matchning av intressen, färdigheter och arbetsuppgifter. 
 • Egenskaperna av den fysiska miljön (ljud- och ljusförhållande, eget rum).

Anpassningar av miljön

Det kan vara avgörande med miljöanpassningar på arbetsplatsen för att du ska fungera bättre. Ofta tror arbetsgivaren att anpassningarna är svårare, dyrare och har större påverkan på annan personal än vad de faktiskt är. Faktorer på arbetsplatsen som kan underlätta för dig med NPF kan vara:

 • Tydlighet.
 • Rak och enkel kommunikation.
 • Struktur och förutsebarhet.
 • Tydliga arbetsuppgifter.
 • Få saker som distraherar.
 • Eget rum.
 • Passande belysning.
 • Inga starka dofter. 
 • Flexibilitet med arbetstider och deadlines.
 • För en del; begränsade sociala kontakter.

Senast ändrad 2022-06-21

Publicerad: 2022-02-17