Samstart - ett stöd för dig som vill arbeta efter skolan

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att hitta ett jobb som passar dig? Vill du ha hjälp att planera din framtid och hitta din väg i arbetslivet? Då kan Samstart vara något för dig!

Samstart är ett projekt som Arbetsförmedlingen driver i samarbete med skolor, kommuner och andra aktörer. Syftet är att ge dig som har en funktionsnedsättning ett individuellt och samordnat stöd för att underlätta din övergång från skola till arbete.

Samstart drivs i samarbete med kommunen och finns bland annat i Malmö, Kronoberg, Göteborg, Sörmland och Umeå.

Samstart kan hjälpa dig att:

  • Hitta ett jobb som matchar dina intressen, kunskaper och mål
  • Ansöka till jobb och förbereda dig för intervjuer
  • Få en praktikplats eller en anställning med stöd
  • Anpassa din arbetsplats och få de hjälpmedel du behöver
  • Få ekonomiskt stöd om du behöver det
  • Följa upp din arbetssituation och få stöd vid behov

För att få hjälp av Samstart behöver du:

  • Ha en funktionsnedsättning som gör att du behöver extra stöd i övergången till arbetslivet
  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen eller ha möjlighet att skriva in dig

Om du vill veta mer om Samstart, kan du besöka Arbetsförmedlingens webbplats (länk), du kan också prata med Studie- och yrkesvägledaren på din skola.