Artificell intelligens och autism vid jobbsökandet

Vi har läst en intressant artikel från en konferens om mänskliga faktorer i datorsystem: Collaborative Job Seeking for People with Autism: Challenges and Design Opportunities. Artikeln tar dels upp några grundläggande utmaningar anpassningar och strategier för personer med autism under anställningsprocessen. Det intressanta är att man har undersökt hur artificiell intelligens kan användas både under anställningsprocessen och även som hjälpmedel på arbetsplatsen.

Utmaningar för personer med autism

 1. Kommunikationssvårigheter
 2. Sensorisk överkänslighet
 3. Känsloreglering 

Anpassningar och strategier

 1. Anpassade arbetsmiljöer: Skapa tysta arbetsutrymmen och använd ljuddämpande material för att minska sensoriska påfrestningar.
 2. Flexibla arbetsförhållanden: Erbjud flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete för att bättre passa individuella behov och minska stress​.
 3. Stödjande teknologier: Använd teknologiska lösningar som smarta klockor och appar som kan hjälpa individer med tidshantering, påminnelser och stressreduktion.
 4. Utbildning och Träning: Utbilda arbetsgivare och kollegor i neurodiversitet och skapa en inkluderande arbetskultur genom workshops och kontinuerlig utbildning​.

Rekryteringsstrategier

 1. Tydliga och detaljerade jobbannonser: Använd tydliga, detaljerade och strukturerade jobbannonser för att hjälpa sökande att förstå rollens krav och arbetsmiljön.
 2. Stöd i anställningsprocessen: Erbjud stöd under anställningsprocessen genom anpassade intervjutekniker och möjligheten att ha en stödperson närvarande under intervjuer.
 3. Användning av sociala nätverk: Använd sociala nätverk och specialiserade rekryteringsplattformar för att nå ut till neurodiversa kandidater och skapa inkluderande nätverk​.

Genom att använda ovanstående strategier kan arbetsgivare inte bara skapa en mer inkluderande arbetsplats utan också dra nytta av de unika styrkor och perspektiv som personer med autism kan bidra med. Arbetsförmedlare spelar en viktig roll i att matcha rätt kandidater med rätt arbetsgivare och stödja båda parter genom anställningsprocessen.

AI-stöd för jobbsökande och arbetsplatsanpassning

Artikeln betonar också vikten av möjligheten att använda artificiell intelligens (AI) för att stödja personer med autism under jobbsökandet och i deras arbetsmiljö. AI-teknologier kan erbjuda skräddarsydda lösningar som underlättar dessa processer på flera sätt:

 1. Personligt anpassade rekommendationer: AI-drivna plattformar kan analysera de jobbsökandes profiler och matcha dem med relevanta jobb baserat på deras unika färdigheter, erfarenheter och preferenser. Detta hjälper till att övervinna hinder som uppstår på grund av svårigheter att navigera i traditionella jobbsökningsprocesser speciellt för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
 2. Intervjuträning och förberedelse: AI-verktyg kan simulera intervjuer och ge feedback i realtid dett hjälper kandidater med autism att förbereda sig bättre. Detta kan också minska ångest och förbättra deras prestation under faktiska intervjuer genom att ge praktiska exempel och tips på hur man hanterar vanliga intervjufrågor och situationer​.
 3. Stöd i arbetsmiljön: På arbetsplatsen kan AI-baserade program hjälpa till att hantera dagliga uppgifter och tidsplanering. Till exempel kan AI-assistenter ge påminnelser, hjälpa till med att strukturera arbetsdagen och erbjuda verktyg för att hantera sensorisk överbelastning, vilket är särskilt viktigt för personer med sensoriska känsligheter.
 4. Kommunikationsverktyg: AI kan också underlätta kommunikation genom att erbjuda realtidsöversättning av sociala signaler och sammanhang, vilket kan vara till hjälp för individer som har svårt med sociala interaktioner. Dessa verktyg kan öka förståelsen och minska missförstånd i arbetsrelaterade möten, speciellt för individer med NPF.
 5. Emotionellt stöd och stresshantering: AI-drivna program kan också erbjuda stöd för känslomässig reglering genom att identifiera tecken på stress och erbjuda coping-strategier i realtid. Detta kan inkludera mindfulness-övningar, andningstekniker eller korta pauser anpassade efter individens behov​.

Genom att integrera AI-lösningar i både rekryteringsprocessen och arbetsmiljön kan arbetsgivare skapa mer inkluderande och stödjande arbetsplatser för personer med autism och ADHD. Detta bidrar inte bara till bättre arbetsresultat utan även till ökad trivsel och långsiktig anställningstrygghet för dessa individer.

Publicerad 2024-06-14

Senast ändrad 2024-06-17

Ara Z, Ganguly A, Peppard D, Chung D, VuceticS, et al. Collaborative Job Seeking for People with Autism: Challenges and Design Opportunities. In: Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24). 11-16 may 2024; New York, NY, USA, Article 73, 1–17. https://doi.org/10.1145/3613904.3642197

Collaborative Job Seeking for People with Autism: Challenges and Design Opportunities