Stöd och anpassningar universitet

Har du en funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt stöd för att kunna studera. Vilken form av stöd du kan få variera både med din funktionsnedsättning och med högskolan/universitetet du tänker studera på.

​Du kan generellt ansöka om pedagogiskt stöd från det att du har fått ditt antagningsbesked. Processen att få en rekommendation om stöd och att få tillgång till stödåtgärderna går oftast snabbt, även om väntetider kan variera. Vissa stödåtgärder tar längre tid att bli tillgängliga, särskilt mentor och anteckningsstöd eftersom man måste lägga tid på att hitta någon som kan vara mentor eller ge anteckningsstöd.

Beslut om stöd

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning kan du ansöka om pedagogiskt stöd så snart du har fått antagningsbeskedet. Det är en samordnare som handlägger och ger rekommendation om stöd, men det är läraren, institutionen eller examinatorn som bestämmer vad som är möjligt att genomföra.

När man börjar studera på universitetet eller högskolan så måste man ta ansvar för hela sin studiesituation, detta kan vara en stor förändring för dig som student som kanske har haft anpassningar och särskilt stöd på gymnasiet.

Varierande stöd för studenter med NPF

Det är inte alla studenter som får det stöd de efterfrågar från lärosätena. Anledningen till att ett stöd inte ges kan vara att stödet antingen inte finns på lärosätet eller att det inte kan genomföras i praktiken. Beslutet om vilka stödåtgärder eller anpassningar som rekommenderas ligger vanligtvis hos lärare, institutioner eller examinatorer. Vissa lärosäten betraktar dock en rekommendation som att studenten har rätt till stödet.

Exempel på stöd

  • anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
  • anteckningsstöd
  • mentor eller extra handledning
  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning

Referenser

Universitets & Högskolerådet. Stöd och anpassningar under studierna. Studera.nu. Studera med funktionsnedsättning Läst 20230628.

Strang Josefin, Stöd för studenter med NPF varierar kraftigt mellan högskolor, SpecialNest, Neuropsykiatri i fokus. 2023. Stöd för studenter med NPF varierar kraftigt mellan högskolor. Läst 20230628

Fredriksson Mathilda. Särskilt pedagogiskt stöd. En kartläggning av lärosätenas insatser. Rapport av Sveriges förenade studentkårer, Stockholm 2023. Diarienummer: P1-3/2223

Senast ändrad 2023-10-31

Publicerad: 2023-10-31