Att söka till högre studier

För universitetsstudenter är det ofta avgörande att diskutera sitt studieval, och detta gäller särskilt för dem med funktionsnedsättningar. Att få insyn i hur utbildningen fungerar och lära sig om tillgängligt stöd är nyckelfaktorer för att göra en genomtänkt bedömning av sin förmåga att slutföra studierna.

När du funderar på högskole- eller universitetsval har du möjlighet att diskutera dina alternativ med studievägledaren. Du kan även få insikter från samordnaren (som finns på varje universitet och ofta går att hitta via universitets hemsida) samt lärare från de utbildningar du är intresserad av. Dessutom kan du tillsammans med studievägledaren och andra personer som ansvarar för den utbildning du planerar att söka tillsammans reflektera över dina framtida karriärmöjligheter efter avslutade studier. Samordnat stöd från både studievägledare och samordnare är tillgängligt för att vägleda dig genom detta viktiga beslut och dina kommande studier.

Olika vägar till samma mål

Många universitet erbjuder liknande utbildningar som leder till samma yrke. Till exempel kan juristutbildningar finnas på flera lärosäten. Även om utbildningarna leder till samma mål kan kursupplägg och innehåll variera mellan universiteten och högskolorna. Därför är det värdefullt att jämföra utbildningarnas upplägg för att hitta den studieort som bäst passar dina behov.

Att fundera över

Sådant du bör fundera på gäller också de pedagogiska metoderna på utbildningen, Universiteten kan använda sig av olika metoder som kan vara inriktad på problembaserat lärande eller föreläsningar, om kursmålen kräver grupparbeten, om praktikperioder ingår, eller om utbildningen är förlagd till olika platser.

För att utforska högskolestudier och olika former av pedagogiskt stöd kan det vara fördelaktigt att börja med en fristående kurs innan du åtar dig ett helt program. Det ger dig möjlighet att bekanta dig med högskolelivet och testa olika stödmöjligheter.

Referenser

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Möjligheter till högre studier – för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En guide. SPSM 2012. ISBN: 978-91-28-00382-7

Senast ändrad 2023-10-31

Publicerad: 2023-10-31

Fotograf/Illustratör: https://undraw.co/