Skapa en tillgänglig lärmiljö. Högskolepedagogens handbok.

Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg har förenat sina krafter för att skriva boken "Skapa en tillgänglig lärmiljö - högskolepedagogens handbok", som tar upp viktiga aspekter inom högskoleutbildningen ur tillgänglighetssynvinkel.

Boken riktar sig till en bred målgrupp inom högskolevärlden. Den är lika användbar för professorer som för studievägledare, programansvariga och studenterna själva. Det känns som att författarnas erfarenheter från olika områden ger boken en mångsidig synvinkel och gör den relevant för en mängd olika läsare. Vi tycker att boken verkar vara ett bra verktyg för högskolepedagoger och alla som är involverade i att skapa en inkluderande undervisningsmiljö för dagens studenter.

Ett genomgående tema i boken är vikten av att integrera anpassningar och tillgänglighet som en naturlig del av lärarens planering. Genom att göra detta, kan lärosätet spara tid och resurser samtidigt som både studenternas välmående och studieframgångar förbättras.

Boken går igenom de utmaningar som studenter med olika funktionsnedsättningar, både fysiska och nuropsykiatriska, kan möta under sin utbildning. Det finns ett kapitel som tar upp de olika funktionsnedsättningarna och vilka utmaningar dessa kan innebära samt vilka stöd som kan vara passande. Genom att identifiera de hinder som dessa studenter stöter på och erbjuda lösningar hjälper författarna till att bana väg för en bättre utbildningserfarenhet för alla.

Författarna uppmanar läsarna att "tänka rätt" från början, genom att inrikta sig på allmän tillgänglighet, vilket minskar behovet av individuella lösningar för specifika studenter i en stor studentgrupp.. Det är viktigt att notera att dessa anpassningar inte bara gynnar några få studenter utan ofta gynnar hela gruppen.

Heidi Wåxberg och Anna Jälknäs, tar i bokens olika avsnitt upp viktiga teman som utmaningar med heterogena studentgrupper, lagstiftning, olika pedagogiska stödformer och tillgänglighet i  olika sammanhang. De inkluderar också många exempel på konkreta fall, vilka kan vara utgångspunkter för pedagogisk kompetensutveckling och diskussioner.

"Skapa en tillgänglig lärmiljö - högskolepedagogens handbok" är en och praktisk guide för alla som står inför de utmaningar som en mångsidig studentpopulation medför. Författarna lyfter fram vikten av inkludering och tillgänglighet i högre utbildning och ger konkreta råd och lösningar för att skapa en mer inkluderande lärmiljö.

Publicerad 2023-10-30

Senast ändrad 2023-11-17