Om universitetsstudier - mer information

Ofta innebär övergången från gymnasiestudier till universitetsstudier en stor förändring eftersom det individuella stödet kan vara mindre, dessutom är universiteten ofta mycket större med fler lokaler och många fler studenter, något som kan vara tröttande för den med en NPF-diagnos. Detta kan göra att det är viktigt att vara uppmärksam på att behovet av stöd kan vara stort utan att eleven signalerar om att hen behöver anpassningar.

Eftersom övergången till universitetsstudier kan vara omvälvande är det bra om du som personal på högskola/univeristet är uppmärksam på att de elever som kanske mest behöver hjälp med att få rätt stöd och anpassningar inte vet hur de ska klara av att söka dessa, eller kanske inte ens vet om att stödet finns att få.

De här sidorna är tänkta att fungera som en generell överblick över stöd och anpassningar under högre studier både för dig som arbetar på universitet/högskola, men även för vägledare och andra som kommer i kontakt med unga vuxna med NPF och planer på att studera vidare.

Lagar och regler kring tillgänglighet och stöd (länk)

Senast ändrad 2023-10-31

Publicerad: 2023-10-31