Om lagar och regler

Det här avsnittet samlar information om lagar och regler som gäller för utbildning och arbetsliv när man har NPF.

Om skolan

Skollagen reglerar de rättigheter och skyldigheter som barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på skolans huvudman.

Vi tar upp några särskilda avsnitt i skollagen som kan vara intressanta för de med NPF och vid vägledning av personer med NPF.

Om rätt att slutföra skolgången

Om arbetslivet

Något som också är viktigt att känna till de fall där det krävs medicinska kontroller för att antas till utbildningar eller för att få arbeta med vissa speciella yrken. Du kan läsa mer om medicinska kontroller här (länk).

Sidan kommer att fyllas på allt eftersom, är det något ni önskar att vi ska skriva om så använd vårat kontaktformulär.

Referens

Adamou M, Arif M, Asherson P, et al. Occupational issues of adults with ADHD. BMC Psychiatry 2013; 13: 59.

Senast ändrad 2022-07-13

Publicerad: 2021-09-22