Anpassningar och öppenhet på arbetsplatsen

Det har gjorts en studie som presenterar ett ramverk för att uppmuntra till öppenhet på arbetsplatsen och stödja autistiska anställda. Studien betonar vikten av att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö för autistiska personer och vikten av att skapa en arbetsplatskultur som värdesätter och stöder neurodiversitet. Detta kan ske genom att främja medvetenhet om autism och mental hälsa, och att ha neurodivergenta förebilder på arbetsplatsen.

För personer med autism ger denna studie värdefull information om hur man kan navigera på arbetsplatsen. Den betonar vikten av att vara öppen och be om anpassningar som kan hjälpa dig att prestera bättre och känna dig mer bekväm. Studien erkänner att varje individ är unik, och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Men genom att förstå dina egna behov och kommunicera dem effektivt, kan du bidra till att skapa en mer stödjande arbetsmiljö.

För arbetsgivare presenterar studien ett ramverk för att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö för autistiska anställda. Den betonar vikten av att uppmuntra till öppenhet och begäran om anpassningar. Genom att tillämpa detta ramverk kan du bidra till att maximera potentialen hos dina anställda och minimera hinder på arbetsplatsen.

Arbetsgivare har mycket att vinna på genom att erkänna och använda sig av de unika styrkorna hos anställda med autism. Genom att fokusera på vad de kan göra snarare än vad de inte kan göra kan man hjälpa sina anställda att trivas och lyckas på arbetsplatsen.

Slutsatserna i studien stämmer väl överens med en äldre systematisk översikt på samma tema:
Lindsay, S., Osten, V., Rezai, M., & Bui, S. (2019). Disclosure and workplace accommodations for people with autism: a systematic review. Disability and Rehabilitation43(5), 597–610. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1635658

Publicerad 2024-06-25

Samtleben E. An Autistic Perspective on Workplace Disclosure and Accommodation. CJAE [Internet]. 2024 May 1 [cited 2024 Jun. 17];4(1):62-75. Available from: https://mulpress.mcmaster.ca/cjae/article/view/5422