NPF-diagnoser

Här beskriver vi bara mycket kort de olika diagnoserna som ingår i begreppet NPF. Vill du läsa mer om någon diagnos är tipset att du följer de länkar vi har samlat här på sidan.

Enligt världshälsoorganisationen är NPF-diagnoserna: 

 • ADHD (från engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Autism/autismspektrum (eller ASD från engelskans Autism Spectrum Disorder)
 • Språk- och talstörningar
 • Inlärningssvårigheter (till exempel dyslexi)
 • Motoriska störningar (till exempel Tourettes syndrom, tics och dyspraxi)
 • Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Intellektuell funktionsnedsättning är ett specialfall bland NPF eftersom det finns starka samband med sjukdom. Vid intellektuell funktionsnedsättning har man en betydande begränsning av ens kognitiva funktioner (lågt IQ). Vid andra NPF-diagnoser är det framför allt förändringar av ens kognitiva funktioner och man behöver därför inte ha lågt IQ. De kognitiva förändringar som kan förekomma hos personer med NPF är bland annat utmaningar med hantering av:

 • Sina egna känslor
 • Korttidsminnet
 • Organisationsförmågan
 • Socialt tänkande
 • Helhetsuppfattningen
 • Den motoriska koordinationen
 • Språkförståelsen
 • Hantering av skrift och siffror

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD innebär svårigheter att reglera uppmärksamhet, impulser och aktivitetsnivå.

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd (ASD, Autism Spectrum Disorder) kännetecknas av svårigheter i socialt sampel och social kommunikationrepetitiva och begränsade intressen och beteenden samt sensorisk över- och underkänslighet.

Språkstörning 

Språkstörning innebär svårigheter att lära sig att använda och förstå sitt modersmål.

Inlärningssvårigheter, dyslexi och dyskalkyli

Inlärningssvårigheter innebär svårigheter att lära sig att läsa, skriva eller räkna.

Motoriska störningar  

Motoriska störningar omfattar diagnoserna tics och motorisk koordinationsstörning. Dessa innebär upprepade rörelser (motoriska tics) eller ljud (vokala tics) i gränslandet mellan ofrivilligt och avsiktligt. Om både motoriska och vokala tics förkommer pratar man om Tourettes syndrom. Koordinationsstörning (dyspraxiinnebär svårigheter med klumpighet och balans.

Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Intellektuell funktionsnedsättning innebär en övergripande nedsättning av abstrakt-logiska, sociala och praktiska kognitiva förmågor. 

 

Referenser

WHO:s ICD-11 statistics for Mortality and Morbidity Statistics  (hämtad 7 apr 2022)

de Schipper E, Lundequist A, Wilteus AL, et al. A comprehensive scoping review of ability and disability in ADHD using the International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version (ICF-CY). Eur Child Adolesc Psychiatry 2015; 24: 859–872.

de Schipper E, Lundequist A, Coghill D, et al. Ability and Disability in Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review Employing the International Classification of Functioning, Disability and Health‐Children and Youth Version. Autism Research 2015; 8: 782–794.

Senast ändrad 2022-07-11

Publicerad: 2021-04-21

Fotograf/Illustratör: www.undraw.com