Inledning NPF studier

Skolan kan vara svår för dig med NPF, men med rätt stöd och anpassningar går det att få den att fungera bra. Man måste tänka på att även om en sorts stöd fungerar för en elev så behöver det inte fungera för alla med samma problem. För att skolan ska fungera för dig är det viktigt att ha pratat med personalen om vad just du behöver och vad som är svårt för dig på grund av din diagnos.

Hjälpmedel

Olika hjälpmedel kan underlätta eller möjliggöra studier och arbete vid NPF. De kan bidra till ökad prestationsförmåga, inkludering, kontroll över sitt liv, motivation och självförtroende. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i samverkan med skolor och arbetsgivare ansvarar för tillgång och finansiering av olika hjälpmedel.

PRAO

Alexander Skytte har själv NPF och har skrivit en text om hur det var för honom att söka praktikplats när han gick i skolan.

Han ger ocksåm många råd om vad man ska tänka på både när man söker praktikplats och under praktiken.