Håll dig frisk på jobbet

Vi vill alla ha ett inspirerande, glädjande och säkert arbetsliv. Men jobbet kan också vara påfrestande och innebära risker för kropp och själ.

En del arbeten kan innebära en förhöjd risk för fysiska skador, till exempel att arbeta med kemikalier och maskiner, på stora höjder och i bullriga miljöer, att genomföra ett allmänt tungt kroppsligt arbete eller ett framför allt sittande arbete. Jobb med stort ansvar, tempo, komplexitet, sociala utmaningar och lite vila kan orsaka stress och psykisk ohälsa samt höja risken för kroppsliga sjukdomar.

För personer med NPF kan risker för båda kroppsliga skador och psykisk ohälsa vara större än för andra. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna, minska dem genom att använda kunskap, skyddsutrustning, hjälpmedel och strategier för att hålla sig frisk och glad på jobbet.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, det vill säga att informera om risker, minimera dem, ställa nödvändig skyddsutrustning till förfogande och skapa en säker arbetsmiljö. Det brukar också finns ett så kallat skydds- eller arbetsmiljöombud. Skyddsombudet ska bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska också erbjuda tillgång till företagshälsovård, en oberoende resurs för både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. Företagshälsovården ska hjälpa till att förebygga och undanröja hälsorisker.

Men ansvaret ligger också på varje medarbetare - alla måste bidra till en god och säker arbetsmiljö och ta hand om sin egen hälsa. 

 

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2022-02-18