Dyslexi på arbetsplatsen

Det är viktigt att ta hänsyn till både biologiska, psykologiska och sociala faktorer för att skapa en arbetsmiljö som är anpassad till personer med funktionsnedsättning. Artikeln vi har läst är en metastudie som visar på vikten av att ta hänsyn till individuella faktorer vilka påverkar arbetsdeltagande för personer med dyslexi

Artikeln "Factors relevant to work participation from the perspective of adults with developmental dyslexia: a systematic review of qualitative studies" undersöker vilka faktorer som är relevanta för arbetsdeltagande utifrån perspektivet vuxna med dyslexi.

Viktiga faktorer för inkludering vid dyslexi

Forskarna sammanställde 19 kvalitativa studier där personer med dyslexi intervjuats om sina upplevelser av arbetslivet. Resultaten visar att det finns flera faktorer som är viktiga för att personer med dyslexi ska kunna arbeta effektivt och trivas på sin arbetsplats. Genom en granskning av flera studier har artikelförfattarna hittat flera faktorer som är viktiga för arbetsdeltagande för personer med dyslexi.

Några viktiga faktorer:

 • Att arbetsgivarna har förståelse för dyslexi och hur den påverkar på arbetsprestationen.
 • Att det finns möjlighet att använda tekniska hjälpmedel som rättstavningsprogram eller taligenkänning,
 • Att arbetsuppgifterna kan anpassas
 • Att arbetsmiljön är flexibel och tillgänglig.
 • Att man kan få personligt stöd från kollegor eller chefer.
 • Personer med dyslexi upplever också att det är viktigt att arbetsuppgifterna matchar deras styrkor och intressen,
 • Att personen med dyslexi har möjlighet att utveckla sin kompetens.

Stöd bör sättas in tidigt.

Det är viktigt med tidigt stöd för personer med dyslexi, både i skolan och i arbetslivet. Det är viktigt att se till att personer med dyslexi får rätt utbildning och utbildningsmaterial och att de har tillgång till rätt tekniska hjälpmedel på arbetsplatsen.

Ta hänsyn till individens behov.

Man betonar vikten av att stödja personer med dyslexi i att hitta sin nisch på arbetsmarknaden och att ha realistiska förväntningar på sina karriärmöjligheter. Även arbetsgivaren bör ta hänsyn till individuella behov och anpassa arbetsuppgifter och arbetsmiljö efter dessa behov.

En tillgänglig och inkluderande arbetsplats

Det är viktigt att det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider för att passa personens behov. Det är också viktigt att arbetsplatsen har en kultur där olikheter ses som en tillgång och där personer med dyslexi inte diskrimineras eller stigmatiseras eftersom detta kan påverka deras självkänsla och prestationer. Därför är det viktigt att arbetsgivare har kunskap om dyslexi och dess effekter för att kunna erbjuda lämpligt stöd och anpassningar. Genom att skapa en inkluderande arbetsmiljö kan arbetsgivare dra nytta av de unika styrkor och perspektiv som personer med dyslexi kan bidra med.

I korthet:

 • Öka medvetenheten om dyslexi på arbetsplatsen,
 • Minska stigmat och diskrimineringen
 • Skapa en inkluderande arbetsmiljö
 • Ge stöd genom rätt utbildning, teknisk hjälp och tidiga

Om du har dyslexi och letar efter arbete är det viktigt att vara medveten om dessa faktorer och försöka hitta arbetsgivare och arbetsmiljöer som är mer förstående och inkluderande. Det kan också vara till hjälp att gå en utbildning eller söka stöd för att öka dina chanser att hitta och behålla arbete som passar dina färdigheter och behov.

de Beer J, Heerkens Y, Engels J, van der Klink J. Factors relevant to work participation from the perspective of adults with developmental dyslexia: a systematic review of qualitative studies. BMC Public Health. 2022 May 31;22(1):1083. doi: 10.1186/s12889-022-13436-x. PMID: 35642026; PMCID: PMC9158268.

 

Publicerad 2023-09-20

Senast ändrad 2024-01-05