Jag heter Hilda och jag är 28 år.

Mina intressen är att spela in musik, uppträda och föreläsa.

Utöver det är jag också intresserad av stadshistoria.

Jag har två diagnoser, dessa är Autism och språkstörning

Språkstörningsdiagnosen fick jag vid 4 års ålder och autismdiagnosen fick jag vid 6 års ålder.

Jag gick på skolan Språksam i Tannefors. Därifrån har jag har fina minnen, speciellt av en logoped som ska hyllas!  Jag har sedan dess gått i sju skolor i särskolan, dels för att jag inte klarade av att gå i en vanlig klass med många elever. Jag har blivit mobbad som 13 åring och i många skolor har jag blivit missförstådd på grund av min ojämna begåvning. Det var i Lunnevads folkhögskola som jag utvecklades i min dröm i att föreläsa om min skolgång och ge mer kunskap till lärare.

Jag har tidigare jobbat och arbetstränat på Conexi som är en del av Ikea, samt i kyrkan.

Där emellan så har jag föreläst på fritiden tack vare tidningen Corren

Sen har jag arbetat på en daglig verksamhet med att bygga upp mitt företag. Mitt företag består av tre delar: föreläsningar, sång och musik och bildstöd.  Jag har föreläst om autism och bemötande ända sen start, men nu föreläser jag också om bildstöd. Jag föreläser också nu till mer än bara personal från skolan, de var förut prio ett. Numera vänder jag mig också till vården, studieförbundet vuxenskolan, Liu och lss-boende, och att föreläsa för poliser är ett nytt mål jag har.

Den största svårigheten för mig har varit att hitta en daglig verksamhet som är på rätt nivå. De flesta dagliga verksamheter är på för låg nivå, samtidigt så har ”vanliga” arbetsplatser varit på en för hög nivå för mig.

En annan svårighet är det sociala. Som för dom flesta som har autism är det svårt för mig att tolka vad andra menar. Det är även svårt att träffa nya människor. Därför är det viktigt för mig att ha en kontaktperson som jag är trygg med i mitt arbete.

Något som gör det lättare för mig är att ha en tydlig struktur, gärna i form av bildstöd. Bildstöd är bra eftersom bilder säger mer än tusen ord samt att ha ordning i olika steg och känd struktur gör att det tar mindre energi att genomföra mitt arbete.

Sammanfattning:

  • Struktur i bildstöd
  • En trygg kontaktperson
  • Enkel och tydlig kommunikation

Senast ändrad 2022-06-21

Publicerad: 2022-02-17