Fysisk hälsa och arbete

En hel del av tipsen för psykiskt välmående bidrar också till att upprätthålla din kroppsliga hälsa. Det finns dock fysiska hälsorisker och skyddsåtgärder som är mer specifika för vissa yrken eller i vissa faser av livet (till exempel under graviditet). Det kan handla om arbeten där det finns medel som kan skada huden eller där det finns luftföroreningar, högre exponering för bakterier och virus, buller, strålning, större risk för olyckor, och där man befinner sig i trafiken.

Dessa yrken kräver skyddsåtgärder eller skyddsutrustning. Det kan också vara så att personer med vissa kroppsliga förutsättningar (till exempel med vissa sjukdomar eller fysiska funktionsnedsättningar) har förhöjd risk att genomföra dessa arbeten, behöver hjälpmedel eller inte kan utföra vissa yrken alls.

Det kan exempelvis vara när man har astma och är bagare, eftersom det finns mycket damm från mjölet som kan förvärra astman, och det finns en risk att utveckla allergier. Våtarbetet kan orsaka eksem och om man är diabetiker kan arbetstiderna försvåra att hålla jämna måltider.

Skyddsutrustning hjälper att minska risker i många yrken, till exempel andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, skyddskläder, hörselskydd och skyddsskor, kläder som ökar synligheten.

 

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2022-02-18