MER INFORMATION

De här sidorna berör framförallt NPF ur ett vägledarperspektiv, men riktar sig inte enbart till vägledare. Även personal inom sjukvård, elevhälsa, undervisning, arbetsförmedling samt rektorer, vårdnadshavare och du med NPF kan hitta fördjupad information här.

Guider och tips

Våra vägledningsguider och tips som du kan ha som hjälpmedel innan och under vägledningstillfällen har fått egna avsnitt. De finns också bland våra dokument och PDF:er hittar du bland annat

Kalendariet

I kalendariet hittar du både de webbinarier och seminarier som vi håller i och andra intressanta event. Har du hört talas om något event rörande just vägledning och NPF så får du gärna tipsa oss (det finns ett tipsformulär att fylla i på kalendariesidan) så att vi kan lägga upp det i kalendariet.

Stöd under studierna och regler för detta

Elever med en diagnos kan ha rätt till olika former av stöd under studietiden. Mer information om detta finns under sektionen Stöd vid studier vid NPF, du kan också hitta lagar och regler som berör detta under Om lagar och regler.

Övergångar

Övergångspersioder mellan skolformer och mellan skola och arbetsliv är ofta extra känsliga för personer med neuropsykiatsriska funktionsnedsättningar, där har studie- och yrkesvägledare en betydelsefull funktion att fylla. Därför är det av vikt att känna till varför övergångar kan vara svåra och vad man kan göra för att underlätta. På vår sida om Övergångar kan du fördjupa dig i ämnet - där finns också några referenser om du behöver läsa ännu mer.

Regelverk

I en vägledningssituation kan man ibland behöva veta mer om vilka lagar och regler som gäller, vilka regelverk man har att förhålla sig till eller hur medicinska kontroller fungerar. Då är våra samlade sidor som rör just detta bra att kika på, vi uppdaterar de regelbundet när det kommer ändringar och med ny information.

Att komma ut i arbetslivet

En person med NPF kan behöva särkillt stöd för att kunna ta sig ut i arbetslivet och även på sin arbetsplats. Mycket av detta stöd kommer från arbetsförmedlingen men även Försäkringskassan och olika ideella organisationer bistår med stöd och hjälp. Vi har samlat lite av denna information på sidan Om NPF och arbete. Vi arbetar också just nu på att ta fram sidor som vänder sig direkt till arbetsgivare med tips och råd till just dessa,