Mer information

De underliggande sidorna berör framförallt NPF ur ett vägledarperspektiv, men riktar sig inte enbart till vägledare. Även personal inom sjukvård, elevhälsa, undervisning, arbetsförmedling samt vårdnadshavare och du med NPF kan hitta fördjupad information här.

Det finns också guider för hur man kan hantera en vägledarsituation och hur man kan bemöta personer med NPF i den situationen, samt en mer kortfattad samling med tips i punktform.

Senast ändrad 2021-12-02