Psykisk hälsa och arbete

Det finns tecken på att man psykiskt inte mår bra. Orsaker kan vara mångfaldiga och inte enbart bero på arbetssituationen även om den kan påverka arbetsförmågan, till exempel svårigheter att koncentrera sig, hålla uppmärksamheten och minnas, huvudvärk, hjärtklappning, tryck över bröstet, sömnsvårigheter, oro och ångest, nedstämdhet, irritation och trötthet. Typiska jobb-relaterade orsaker kan vara att man har alldeles för mycket att göra, att man inte är tillräckligt kvalificerad för sina uppgifter, mobbning och konflikter på arbetsplatsen eller otrygg anställning.

Det finns mycket som du själv kan göra för ett bra arbetsliv:

 • Ta regelbundna pauser för att återhämta dig under din arbetsdag, stanna upp för att ta några djupa andetag.
 • Var uppmärksam på om du börjar hoppa över fikat eller lunchrasten ofta för att hinna med dina arbetsuppgifter. Då har du antagligen för stor arbetsbelastning.
 • Var rädd om din fritid. Det kan vara bra att ha gränser mellan arbete och fritid, exempelvis genom att inte kolla jobbmejl på din lediga tid. Öva på att släppa tankar som handlar om jobbet när du är ledig.
 • Värna om din sömn, den är din bästa källa till återhämtning!
 • Håll koll på kravnivån på arbetet. Den ska inte vara mer än lagom utmanande.
 • Rör på dig regelbundet, till exempel promenera. Det hjälper kroppen att hantera stress och kan minska risken för ångest, depression och sömnsvårigheter.
 • Prata med andra om din arbetssituation och om hur du mår på jobbet. Socialt stöd är viktigt för hälsan!
 • Försök att hantera sociala konflikter och missförhållanden på din arbetsplats! Ta hjälp av skyddsombud, förtroendepersoner och chefer.

Vissa praktiska strategier är bra för alla, men kanske extra viktigt för dig med NPF:

 • Gå igenom vilka arbetsmoment som känns lätta eller svåra att utföra beroende på energiåtgång.
 • Dela upp i konkreta mål och deadlines med datum och tid när det ska vara klart.
 • Bryt alltid ned ett större projekt eller uppdrag i mindre delar. Sätt egna deadlines i din kalender för när varje del ska vara klar.
 • Använd hjälpmedel som minskar rastlöshet, stressbollar, tuggummi, spinners osv.
 • Alla har rätt till en tydlig arbetsbeskrivning. Där det står vad ens roll innebär, vad som ska göras indelat i tydliga arbetsmoment.
 • Börja med att tydliggöra och visualisera för dig själv vad ska som göras, till exempel genom att rita upp eller göra en tydlig lista för varje arbetsmoment du ska utföra.
 • Rör på dig vid varje paus, gå runt, stretcha.
 • Boka in gå-möten, så kallade ”walk n talk”
 • Varva mellan att stå och sitta vid skrivbordet. Hitta olika positioner och byt ofta.
 • Bara jobbet blir gjort är det bra, var är mindre viktigt (ofta). Hitta nya ställen att jobba på som kök, mötesrum, vilorum och så vidare.

 

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2022-02-18