Psykisk och fysisk ohälsa

NPF är inga sjukdomar, men är förknippat med en förhöjd risk för psykiatriska och kroppsliga problem. Det kan bero på olika faktorer, både biologiska och psykosociala.

Biologiska och psykosociala orsaker till ohälsa

Bland de biologiska orsakerna finns genetiska faktorer, det vill säga det kan hända att gener som leder till NPF samtidigt ökar sårbarheten för psykisk och fysisk ohälsa.

Dessutom kan den ofta utmanande psykosociala situationen med utanförskap, stigma, mobbning och brister i bemötande inom utbildning, vård och på fritiden höja risken.

Slutligen kan det finnas faktorer som kanske är en blandning av både genetik och miljö, till exempel upplevelse av stress och utbrändhet samt ohälsosam livsstil.

Olika hälsoproblem som kan förekomma vid NPF

Forskning kring dessa problem vid NPF finns framför allt inom autism och ADHD.

Psykisk ohälsa som ofta förekommer inom NPF är ångest och depression, låg självkänsla och sömnsvårigheter, självskadande beteenden och ätstörningar.

Fysisk ohälsa som kan förekomma är neurologiska problem (till exempel epilepsi, huvudvärk/migrän), mag-och tarmsvårigheter, astma samt problem med immunförsvaret.

Att söka vård

Sök vård om du känner att du inte mår bra.

Försök förklara så bra du kan hur du mår och vilka symptom du upplever. Ta hjälp av en person du har förtroende för om du inte vågar söka vård eller har svårt att förklara hur du mår. Berätta eventuellt att du har en diagnos och kan ha svårt att uttrycka hur du mår och vad du behöver.

Många inom vården är tyvärr fortfarande inte kunniga inom NPF området och kanske har svårt att bemöta dig på bästa sätt, då kan det vara bra att förklara hur man behöver bli bemött.

1177 (ringa eller på nätet) är en bra väg att informera dig om vilken hjälp du kan få och var.

Senast ändrad 2021-10-26