SIUS - Särskild stödperson

Om du har en funktionsnedsättning som ger nedsatt arbetsförmåga och behöver träna på att arbeta kan du få hjälp och stöd av en "Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd" (SIUS).

Vad gör SIUS-konsulenten?

SIUS-konsulenten kopplas in när man söker jobb och kan bland annat hjälpa till med att ta kontakt med olika arbetsgivare. Man kan också få stöd vid en anställning eller praktik för att underlätta starten på det nya arbetet.

SIUS-konsulenten hjälper till vid introduktionen på en arbetsplats och samarbetar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska läggas upp så att man får rätt stöd. Ibland betyder det att SIUS-konsulenten hjälper en under en tid. Stödet trappas sedan ned bit för bit och upphör helt när man kan arbeta självständigt.  

Vilket stöd ger SIUS-konsulenten?

Stödet består av två delar:

  1. Introduktionsstöd, som man kan få under högst 6 månader. 
  2. Uppföljningsstöd, som man kan få i minst 1 år efter att du börjat din anställning. 

Vad krävs för att man ska få stöd av en SIUS?

Man kan få en särskild stödperson för introduktions och uppföljningsstöd (SIUSom man är: 

  • Inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande.  
  • Har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.  
  • Har behov av särskilt stöd innan och under en anställning.  

Hur går det till?

Först beslutar arbetsförmedlingen om en SIUS-konsulent är något som skulle kunna passa dig. Arbetsförmedlingen ser över vilka arbetsuppgifter det rör sig om och vilket stöd som kan vara aktuellt. Sen gör Arbetsförmedlingen en överenskommelse med dig om hur det ska fungera. Därefter ser Arbetsförmedlingen till att du kommer i kontakt med en SIUS-konsulent.

SIUS-konsulenten kontaktar arbetsgivaren för att prata om en eventuell anställning. De går igenom vilka arbetsuppgifter som är lämpliga och bedömer vilket stöd du kan behöva på arbetsplatsen. 

När allt det är klart görs en överenskommelse tillsammans med dig, arbetsgivaren och SIUS-konsulenten. Där står det hur introduktionen på arbetsplatsen ska gå till.

Vilken ersättning och vilka försäkringar får man?

Under introduktionstiden får man samma ersättning som man hade som arbetssökande. Man räknas inte som anställd under introduktionstiden men vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen gäller i alla fall. Det betyder att arbetsgivaren ansvarar för att arbetet görs på ett säkert sätt och att det finns skyddsutrustning om man behöver det.

Introduktionsstödet man får innan en anställning medför inga lönekostnader för arbetsgivaren. Man är försäkrad och staten kan lämna ersättning för eventuella skador som man orsakar.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2021-02-11