Anpassningar i arbetet

Under de senare åren har det börjats prata mer och mer om att det kan vara effektivare att anpassa arbetsmiljön till en persons förutsättningar än att förvänta sig att personen kan anpassa sig till alla delar av arbetsmiljön. Många problem med att passa ihop en person och ett arbete kan lösas med anpassningar. Lagstiftningen har nyligen förtydligat arbetsgivarens ansvar för individuell arbetsanpassning.

Arbetsanpassning

Med arbetsanpassning menas:

"En individuell åtgärd i arbetsmiljön som syftar till att den som har nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete kan fortsätta att arbeta där. Den kan även används som en förebyggande åtgärd för att undvika att man blir sjuk. Samt för att underlätta att komma tillbaks till arbetet efter sjukfrånvaro. Anpassningen kan vara tidsbegränsad eller varaktig. Det kan till exempel innebära anpassning av arbetsutrustningen, arbetsuppgifterna, arbetstiden med mera."

Anpassningar så att du kan fungera bättre på arbetet kan vara avgörande. Personer med NPF har stor fördel av:

 • Tydlighet.
 • Rak och enkel kommunikation.
 • Struktur.
 • Ledning.
 • Definierade arbetsuppgifter.
 • Begränsad distraktion.
 • Eget rum.
 • Lugn och ro.
 • Passande belysning.
 • Inga starka dofter.
 • Flexibilitet med arbetstider och deadlines.
 • Eventuellt begränsade sociala kontakter.

Diagnos och anpassningar?

För att få tillgång till stöd och vissa anpassningar krävs ofta att dessa är motiverade av hälsoskäl – en diagnos. Många är rädda för att om man är öppen med sin NPF-diagnos skulle det vara vara stigmatiserande i arbetslivet. Många föredrar därför att inte berätta om sin diagnos. Det medför att man inte är behörig att ansöka om vissa stöd som samhället erbjuder. Samtidigt kan det även innebära att arbetskamrater och arbetsledning inte förstår och kan anpassa sig till dina behov och förutsättningar.

Hantering av information om diagnos är en viktig och känslig aspekt som rör NPF och arbetslivet. Det finns inget rätt eller fel. Både att berätta och inte berätta om diagnosen kan ha för- och nackdelar för dig med NPF.

Mer information om för- och nackdelarna med att berätta om sin diagnos hittar du här (länk).

Referenser

Rashid M, Thompson-Hodgetts S, Nicholas D. Tensions experienced by employment support professionals when seeking meaningful employment for persons with deve-lopmental disabilities. Res Dev Disabil 2020; 99: 103603.

Shifrin JG, Proctor BE, Prevatt FF. Work performance diffe-rences between college students with and without ADHD. J Atten Disord 2010; 13: 489–496.

Adamou M, Arif M, Asherson P, et al. Occupational issues of adults with ADHD. BMC Psychiatry 2013; 13: 59.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2021-07-16