Vad är NPF?

Förekomsten av NPF uppskattas ligga kring minst 10 % hos befolkningen och oftast upptäcks NPF i barndomen. NPF går inte att bota men graden av funktionsnedsättning kan variera. Man vet inte säkert varför folk får NPF, det kan finnas flera orsaker. Det kan bero på genetiska orsaker men även miljöfaktorer och samspelet mellan genetik och miljö. Miljön och omgivningsfaktorer påverkar framför allt hur mycket NPF märks i vardagen.

Styrkor och svårigheter

Idag vet man att de med NPF, precis som alla andra människor, har styrkor och saker de är bra på. Vissa personer med till exempel ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller AST (Autismspektrumtillstånd) är ofta kreativa, hårt arbetande, pålitliga, lojala och kan ha lätt för att se små detaljer.

Detta borde man prata mer om så att personer med NPF kan må bättre och känna mer självförtroende.  För att dessa styrkor ska kunna utvecklas är miljön och bemötandet av stor vikt. Detta gäller till exempel vård och stöd, inkludering i skolan, tillgång till arbetsmarknaden och minskad stigmatisering.

De olika NPF-tillstånden är besläktade och det är inte ovanligt att samma person har flera NPF-diagnoser samtidigt, som till exempel ADHD och autism. På grund av felaktigt bemötande, bristfällig inkludering i samhället och biologiska risker är det heller inte ovanligt med så kallad samsjuklighet. Vanligt förekommande problem kan vara depression, ångest och utmattning. Kroppsliga besvär som kan förekomma är sömnstörningar, mag-och tarmproblem, huvudvärk med mera.

Vill du läsa ännu mer kan du gå in på vår länksida och ta dig vidare därifrån

Styrkor och behov vid NPF

Vi har sammanställt erfarenheter från vår referensgrupp och arbetsgrupp där personer med olika NPF-diagnoser samt yrkesverksamma inom olika professioner som till exempel psykolog, studievägledare och sjukvårdspersonal ingår.

Erfarenheter av behov vid NPF i relation till studier och arbetsliv

Vid NPF uttrycker många behov av struktur och rutiner vid studier och arbete. Man kan också behöva förutsägbarhet och tydlighet både runt hela skoldagen/arbetsdagen och vid enskilda moment. Många känner sig hjälpta av en tydlig prioriteringsordning av de olika momenten som skall utföras och av att få hjälp att särskilja helheten och detaljer.

Personer med NPF kan behöva en längre återhämtningstid och andra personliga anpassningar, till exempel fler pauser.

Handledning och anpassningar utifrån personens egna förutsättningar är viktigt. Till exempel kan man vid introduktion till yrkesarbete se till att börja med några få arbetsuppgifter för att sedan allt eftersom lägga till nya uppgifter. Vissa personer med NPF kan behöva växa in i sin roll i skolan eller på arbete och då blir personens styrkor och förmågor ofta mer tydliga med tiden. Därför är det bra att omgivningen är beredd på detta så att de kan ha tålamod med att det kan ta lite tid.

Erfarenheter av styrkor vid NPF i relation till studier och arbete

En av styrkorna man har erfarenhet av är att om man kan ta tillvara personens egna önskemål, drivkrafter och intressen så kan man nå höga resultat både i arbete och vid studier. Då kan personens välutvecklade förmågor och möjlighet att specialisera sig inom ett område bli tydliga.

Förmågorna kan exempelvis synas som en sällsynt hög effektivitet, pricksäkerhet och kreativitet. Även detaljsinnet kan vara extra utvecklat hos personer med NPF och de kan ha en särskild förmåga att upptäcka detaljer och visa ett intresse för dessa. Utöver detta finns det många gånger en stor noggrannhet och lojalitet.

Sammantaget kan de unika tillgångar som en individ med NPF kan ha bidra stort vid både studier och arbete under rätt förutsättningar.

Referenser

Bölte S, Berggren S, Dal H, et al. Kartläggning av vårdkedjorna för barn och
ungdomar med ASD eller ADHD i Region Stockholm., Här kan du ladda ner rapporten(länk till PDF) (2020,) hämtad 7 apr 2022.

Vorstman JAS, Parr JR, Moreno-De-Luca D, et al. Autism genetics: opportunities and challenges for clinical translation. Nat Rev Genet 2017; 18: 362–376.

Faraone SV, Larsson H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol
Psychiatry 2019; 24: 562–575.

Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Här finns en kort film on NPF:

Du kan läsa mer på Karolinska Institutets sida "Tema ADHD och Autism" (länk)

Länkar till fler filmer

Snabba fakta: Vad är autism?

Attentionplay: Vad är tourettes?

Attentionplay: Vad är en språkstörning?

Attentionplay: Vad är autismspektrumtillstånd?

Attentionplay: Vad är ADHD?

Senast ändrad 2022-07-14

Publicerad: 2021-04-21

Fotograf/Illustratör: www.undraw.com