Om oss

JobbaFrisk NPF är en del av Centrum för arbets- och miljömedicins (CAMM) arbete med att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön. Detta sker genom patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

Vi som arbetar med JobbaFriskNPF är:

 • HINTA, (Hälsosamt inträde i arbetslivet), ett nätverk där de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sveriges regioner samverkar.
 • Marina Jonsson, projektledare, med. dr., Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
 • Charlotte Danielsson, formgivare, redaktör, CAMM

Tidigare medarbetare:

 • Anneli Turesson, projektassistent, CAMM
 • Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP
 • Klara Cederqvist, Attention
 • Anki Nyström, studie- och yrkesvägledare, Stockholms stad
 • Frida Jansson, ung med NPF
 • Alexander Skytte, ung med NPF
 • Allan Toomingas, läkare, psykolog, docent, CAMM, Karolinska Institutet
 • Antonios Georgelis, enhetschef, CAMM
 • Lenita Seabrook, CAMM,
 • Elisabet Söderberg
 • Magdalena Österholm
 • Unga personer med NPF (Amelie och Fredrika)

Du kan komma i kontakt med oss genom kontaktformuläret på sidan "kontakt"

CAMM

CAMM arbetar med hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön som orsakas av:

 • Kemiska och biologiska faktorer, till exempel luftföroreningar, kemikalier och allergiframkallande ämnen.
 • Fysikaliska faktorer, till exempel hörselskadande ljud och buller, vibrationer, elektromagnetiska fält och annan strålning samt klimatförändringars direkta och indirekta effekter.
 • Psykosociala och organisatoriska faktorer, till exempel arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress.
 • Ergonomiska faktorer, till exempel tung manuell hantering, obekväma arbetsställningar och stillasittande arbete.

Webbplatser:

CAMM har förutom JobbaFriskNPF även webbplatserna:

Senast ändrad 2023-11-07

Publicerad: 2021-09-13