Styrkor och svagheter

Identifiera och satsa på dina styrkor för att utveckla ett framgångsrikt och givande yrkesliv. Lär känna dina svagheter så att du kommer underfund med hur du kan hantera dem.

Styrkor

Särskilt framträdande styrkor hos personer med NPF kan exempelvis vara:

  • logiskt tänkande,
  • kreativitet eller siffersinne,
  • en ovanligt stor förmåga att uppmärksamma detaljer,
  • ha ett bra minne,
  • fokus,
  • noggrannhet,
  • hög effektivitet,
  • lojalitet.

Tidigare arbetserfarenheter är en av framgångsfaktorerna för senare yrkesarbete och karriär. Skaffa därför gärna arbetspraktik så tidigt som möjligt.

Svagheter

Svagheter vid NPF kan röra sig om svårigheter med tidspassning och att ”komma igång” eller svårt att göra många saker på en gång samt röriga och stressiga situationer. Det kan även vara svårigheter med uppmärksamhet, att förstå instruktioner och att ”läsa mellan raderna”. Somliga kan ha svårigheter med språkbruk, teamwork, och socialt tänkande samt regler. Att bli störd lättare än många andra och bli stressad av ovidkommande ljud eller annat är vanligt vid NPF.

Somliga kan ha inslag av andra diagnoser inom och utöver NPF, vilket ytterligare kan försvåra.

Således – Lär känna dig själv i arbetslivet.

Senast ändrad 2021-10-26