Styrkor och svårigheter

Identifiera och satsa på dina styrkor för att utveckla ett framgångsrikt och givande yrkesliv. Lär känna dina svårigheter så blir det lättare att hantera dem.

Styrkor

Särskilt framträdande styrkor hos personer med NPF kan exempelvis vara:

  • Logiskt tänkande.
  • Kreativitet eller siffersinne.
  • En ovanligt stor förmåga att uppmärksamma detaljer.
  • Ha ett bra minne.
  • Fokus.
  • Noggrannhet.
  • Hög effektivitet.
  • Lojalitet.

Tidigare arbetserfarenheter är en av framgångsfaktorerna för senare yrkesarbete och karriär. Skaffa därför gärna arbetspraktik så tidigt som möjligt.

Svårigheter

Svårigheter vid NPF kan handla om problem med tidspassning och att ”komma igång” eller svårt att göra många saker samtidigt. Det kan också handla om röriga och stressiga situationer. Det kan även vara svårigheter med uppmärksamhet, att förstå instruktioner och att ”läsa mellan raderna”. Vissa kan ha svårt med språkbruk, teamwork, och socialt tänkande samt regler. Att bli störd lättare än många andra och bli stressad av ljud eller annat är vanligt vid NPF.

Vissa kan ha inslag av flera diagnoser. Detta kan göra situationen svårare.

Således: Lär känna dig själv i arbetslivet.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2021-07-16