Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges kommuner och regioner arbetar bland annat med funktionsnedsättningsfrågor utifrån kommunernas och regionernas roll som arbetsgivare. Sveriges kommuner och regioner samverkar med Skolverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med målet att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna slutföra sin utbildning samt att fler med funktionsnedsättning ska få ett arbete. 

Sveriges kommuner och regioner menar att skolan bör utveckla inkluderande lärmiljöer som kan möta behoven hos elever med olika funktionsnedsättningar. Skolmyndigheternas stöd behöver utvecklas för att möta huvudmännens, skolornas och personalens behov. Kommuner och regioner ska arbeta för större mångfald och bredd i sin rekrytering. 

Kontakta berörd kommuns socialförvaltning för information om vad som gäller just där.

Ett exempel från Stockholms stad:

"Har man en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet, då är Arbetsförmedlingen huvudansvarig. Stockholms stad erbjuder också hjälp att hitta arbete eller sysselsättning som är anpassad till förutsättningarna."

”Sysselsättning” innebär att man deltar i en regelbunden arbetsliknande aktivitet. Olika sysselsättningar har olika inriktningar och man kan också få praktik på en arbetsplats.

 

Senast ändrad 2022-06-21

Publicerad: 2022-02-17