Inledning om NPF

NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är samlingsnamnet för olika diagnoser som har gemensamt att det finns en annorlunda utveckling av hjärnans mognad, struktur och funktion. Detta kan leda till ett annorlunda sätt att tänka och uppleva saker som inte är anpassat till samhällets krav och förväntningar.

Sättet hur människor tänker, upplever och uppfattar kallas för kognition eller kognitiva funktioner. NPF är en kognitiv funktionsnedsättning vilket gör att denna inte syns på samma sätt som om man skulle sitta i rullstol och har en kroppslig funktionsnedsättning.

Porträtt av Alexander

Personporträtt Alexander

Porträttbild Frida Jansson

Personporträtt Frida

Porträttfotografi av Hilda, ung tjej med långt brunt hår som sitter i solen framför massor med tulpaner.

Personporträtt Hilda

Kännetecknande vid NPF

”Förändringar av kognitiva funktioner kännetecknar NPF och leder till att individer får svårigheter att hantera sin vardag i familjen, på fritiden, i skolan, på arbetet och sociala relationer.”

Det här betyder att personer som har NPF kan ha problem i skolan, arbetet och hemma då de kan ha ett annorlunda sätt att uppleva världen. NPF är inte en sjukdom utan en olikhet i hur man fungerar. Men en del med NPF får lättare sjukdomar, både fysiska och psykiska, som till exempel depression eller ångest.

Att söka vård

Sök vård om du känner att du inte mår bra.

När man söker vård kan det vara bra att förklara så bra du kan hur du mår och vilka symptom du känner.

Ta hjälp av en person du har förtroende för om du inte vågar söka vård eller har svårt att förklara hur du mår. Berätta eventuellt att du har en diagnos och kan ha svårt att uttrycka hur du mår och vad du behöver

Psykisk och fysisk ohälsa

NPF är inte en sjukdom men är förknippat med en förhöjd risk för psykiatriska och kroppsliga problem. Det kan bero på olika faktorer, både biologiska och psykosociala.

Referenser

Callenmark B, Kjellin L, Rönnqvist L, et al. Explicit versus implicit social cognition testing in autism spectrum disorder. Autism 2014; 18: 684–693.

Berggren S, Engström A-C, Bölte S. Facial affect recognition in autism, ADHD and typical development. Cognitive Neuropsychiatry 2016; 21: 213–227