Stöd från samhället vid start av yrkeslivet

Studie- och yrkesvägledare, till exempel på gymnasiet, kan hjälpa till i processen att hitta ”rätt” yrke. Behovet av anpassningar minskar med ett yrke vars innehåll, krav och möjligheter passar dina intressen, behov, starka och svaga sidor. Arbetsförmedlingen har olika resurser att hjälpa jobbsökande för att underlätta övergången till arbetslivet och göra den mer anpassad efter dina behov. Försäkringskassan kan ge finansiellt stöd för till exempel arbetshjälpmedel och anpassningar när sådana kan behövas.

 

 

Senast ändrad 2022-07-14

Publicerad: 2021-02-11