Inledning NPF arbetsliv

Hur är det att jobba och ha NPF? Det finns många funderingar när man ska börja arbeta och har en NPF diagnos. 

I det här avsnittet har vi försökt att svara på några av de här frågorna och mycket mer.