NPF i arbetslivet

Hur är det att jobba och ha NPF? Det finns många funderingar när man ska börja arbeta och har en NPF diagnos. 

Finns det några olämpliga yrken? Ska jag berätta om min diagnos? Vad kan jag be om för anpassningar? Vilka stöd och hjälpmedel finns det? Hur kan jag få hjälp att söka jobb? Finns det speciella regler jag behöver tänka på? Kan jag jobba med just det jag vill? Varför ska jag jobba?

I det här avsnittet har vi försökt att svara på några av de här frågorna och mycket mer.

Finns det yrken som kan passa personer med NPF bättre och mindre bra, vad säger forskningen?

Att hitta ett yrke som passar när man har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara extra svårt för en del. Personer med NPF kan ha många olika styrkor i form av till exempel noggrannhet, detaljfokus, logiskt tänkande eller kreativitet. Men även svårigheter med bland annat tidsanpassning, sociala relationer, röriga situationer och hantering av stress. Läs mer om vad forskningen säger om yrkesval vid NPF.

Miljöanpassningar i arbetslivet

Vilka är de viktigaste miljöfaktorer för att en arbetsplats ska fungera väl för någon med en NPF-diagnos? Finns det andra faktorer som gör att du kan fungera bättre på en arbetsplats? 

SIUS - Särskild stödperson

Vad gör en SIUS-konsulent? SIUS-konsulenten finns ofta på arbetsförmedlingen och kopplas in när man söker jobb. Hen kan bland annat hjälpa till med att ta kontakt med olika arbetsgivare. Man kan också få stöd vid en anställning eller praktik för att underlätta starten på det nya arbetet.

Stöd från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och att hjälpa de som har svårt att hitta arbete samt uppmuntra arbetsgivare att erbjuda arbetstillfällen genom anställningsstöd. Uppdraget innebär också att kontrollera om arbetslösa följer regelverket så att de kan få rätt stöd från a-kassan och Försäkringskassan.