Inledning NPF arbetsliv

Hur är det att jobba och ha NPF? Det finns många funderingar när man ska börja arbeta och har en NPF diagnos. 

  • Finns det några olämpliga yrken?
  • Ska jag berätta om min diagnos?
  • Vad kan jag be om för anpassningar?
  • Vilka stöd och hjälpmedel finns det?
  • Hur kan jag få hjälp att söka jobb?
  • Finns det speciella regler jag behöver tänka på?
  • Kan jag jobba med just det jag vill?
  • Varför ska jag jobba?

I det här avsnittet har vi försökt att svara på några av de här frågorna och mycket mer.