Pojke och flicka i vägskäl vid skyltar, illustrerad

JobbaFrisk NPF vänder sig till dig med en NPF-diagnos som ska välja utbildning eller yrke, till dig som är studie- /yrkesvägledare, rektor, arbetar inom elevhälsan eller är anhörig. Här finns information om NPF, stöd för studier och stöd för ett hållbart arbetsliv. Innehållet är baserat på vetenskapliga väl dokumenterade fakta.

Vad säger forskningen om vägledning vid NPF

I den här filmen berättar Sven Bölte om vad som är vetenskapligt belagt rörande studie- och yrkesvägledning vid NPF, och om den senaste forskningen inom området.

Bild av CAMM-rapporten om studie- och yrkesvägledning vid NPF.

Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Nu är vår stora rapport om studie- och yrkesvägledning vid NPF äntligen klar. Med en vetenskaplig grund går den igenom varför anpassad studie och yrkesvägledning är så viktig vid NPF, hur denna bäst bör bedrivas samt vad forskningen har kommit fram till i ämnet. 

Ett vägledarsamtal

Ett möte mellan en studie- och yrkesvägledare och en student med NPF och deras diskussion.

Analys av vägledarsamtalet

Vägledaren och studenten funderar kring vägledningssamtalet de hade och vad som var bra och vad som kunde gjorts annorlunda.

Prträtt alexander Skytte och Frida Jansson

Personporträtt

Alexander är 30 år och arbetar som idrottslärare. Han har bland annat studerat lärarprogrammet på lärarhögskolan och har själv ADHD/autism. Här delar han med sig av sina erfarenheter. Länk till hela texten

Frida är 26 år och har studerat på läkarlinjen. Hon har autism och delar med sig om hur det var att få sin diagnos i vuxen ålder och hur det har påverkat henne. Länk till hela texten.

Skärmdump, framsidan på www.jobbafrisk.se.

Jobba Frisk

JobbaFrisk NPF har en systersite som heter JobbaFrisk. Där kan man läsa lite om olika hälsotillstånd och hur man ska kunna få ett så hållbart arbetsliv som möjligt trots att man till exempel har astma eller epilepsi. Det finns avsnitt om olika yrken, utbildningar, arbetsmiljörisker och även en hälsoguide.