Att ansöka om pedagogiskt stöd

I större delen av landet ansöker man om pedagogiskt stöd på liknande sätt; gå in på ditt universitets hemsida och sök efter ”pedagogiskt stöd” för att få veta hur det fungerar just där du studerar.

Ansökan

För att få tillgång till pedagogiskt stöd på universitetet måste man skicka in en ansökan. Exakt hur detta ser ut är lite olika på de olika universiteten, men ofta sker det genom Nationellt Administrativt System (NAIS). Det är universitetets samordnare som beslutar om stöd eller rekommenderar tillgång till stöd.

Nationellt Administrativt System (länk till NAIS)

Gör så här:

Var ute i god tid – det är ofta lång väntetid för att ansökan ska behandlas speciellt vid terminsstart så det kan vara bra att ansöka om stöd så snabbt som du vet att du är antagen till en utbildning.

  1. Gör en ansökan i NAIS, den ska innehålla dokumentation (ofta läkarintyg eller professionellt utlåtande om varaktig funktionsnedsättning).
  2. Universitetets samordnare för pedagogiskt stöd kontaktar dig (ofta via e-post) för att boka ett möte.
  3. Efter ett möte kommer du att få ett intyg i NAIS med rekommenderat stöd.
  4. Ladda ned intyget och visa upp det för kontaktpersonen på din institution.

Beslut om pedagogiskt stöd

Det är alltid läraren/examinatorn som fattar det slutgiltiga beslutet om att följa rekommendationerna från NAIS eller inte.

Det är också viktigt att vara medveten om att det är du som student som är ansvarig för att se till att lärare och examinatorer är informerade i god tid om ditt behov av pedagogiskt stöd för att det ska gå att planera för eventuella stödinsatser.

NAIs

Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare (NAIs) är ett nationellt system för samordning av särskilt pedagogiskt stöd och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Samordnare

Vid alla universitet och högskolor finns det särskilda kontaktpersoner och samordnare för dig med en funktionsnedsättning som kan påverka studierna. Jobbet går ut på att samordna studentens behov, lärarnas arbetssätt och det pedagogiska stöd som finns. Målet är att hitta en lösning som gör det möjligt att genomföra studierna.

Ta tidigt, gärna samtidigt som du anmäler dig, kontakt med universitetets eller högskolans samordnare av särskilt pedagogiskt stöd för mer information. Det är extra viktigt om du behöver teckenspråkstolk.

Referenser & länkar

https://www.uhr.se/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/nationellt-administrations--och-informationssystem-for-samordnare-nais/ Senast uppdaterad 2022-12-08. (Hämtad 2022-12-22);

UHR, Välkommen till NAI:s student. https://www.nais.uhr.se (Hämtad 2022-12-22)

Universitets & Högskolerådet. Stöd och anpassningar under studierna. Studera.nu. Studera med funktionsnedsättning Läst 20230628.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Möjligheter till högre studier – för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En guide. SPSM 2012.