Beställa informationskort och Rapporten

Här kan du beställa rapporten om studie- och yrkesvägledning vid NPF samt informationskort att dela ut

 

Studie- och yrkesvägledning vid NPF

Rapporten är ett kunskapsstöd vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF och innehåller både den senaste forskningen på området, praktiska vägledningsguider, erfarenheter från personer med NPF och tips. Den vänder sig till yrkesverksamma som studie- och yrkesvägledare, elevhälsans personal eller andra verksamma vården som vägleder unga med NPF, men även till andra intresserade av området.

Informationskort för JobbaFrisk och JobbaFrisk NPF

Korten är i visitkortsstorlek och lätta att dela ut till elever/vårdnadshavare/arbetssökare och andra.

Informationskort JobbaFrisk framsidor

Informationskort JobbaFrisk baksidor.

Informationskort JobbaFrisk NPF fram- och baksida

 

 

Senast ändrad 2023-09-05

Publicerad: 2021-11-09