Hjälpmedel

Olika hjälpmedel kan underlätta eller möjliggöra studier och arbete vid NPF. De kan bidra till ökad prestationsförmåga, inkludering, kontroll över sitt liv, motivation och självförtroende. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i samverkan med skolor och arbetsgivare ansvarar för tillgång och finansiering av olika hjälpmedel.

En expertundersökning genom vården kan ta reda på vilka hjälpmedel som kan bidra till bättre studie- och arbetsförmåga.

Det finns personliga hjälpedel för dig med med NPF och även hjälpedel som innebär en anpassning av själva studie – eller arbetsplatsen. Hjälpmedel kan ge stöd till fysiska eller kognitiva utmaningar, eller både och. 

Kognitiva hjälpmedel / kognitivt stöd

Vid NPF kan framför allt kognitiva hjälpmedel (som minnesstöd, kalendrar, klockor med alarmfunktioner och så vidare) ge stöd att bättre klara av vardagliga krav och förväntningar vid studier och under arbetsdagen. Kognitiva funktioner är sådana som berör hur man tänker, upplever och bearbetar information. Hjälpmedel kan kompensera för kognitiva svårigheter med till exempel språk, minne, planering, organisationsförmåga och tidsuppfattning.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2021-02-11