Att söka vård

Sök vård om du känner att du inte mår bra.

När man söker vård kan det vara bra att förklara så bra du kan hur du mår och vilka symptom du känner.

Ta hjälp av en person du har förtroende för om du inte vågar söka vård eller har svårt att förklara hur du mår. Berätta eventuellt att du har en diagnos och kan ha svårt att uttrycka hur du mår och vad du behöver.

Många inom vården är tyvärr fortfarande inte kunniga inom NPF-området och kanske har svårt att bemöta dig på bästa sätt, då kan det vara bra att förklara hur man behöver bli bemött.

Om du går in på 1177 så kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och var du kan hitta den.

Insatser vid NPF

Insatser är saker man gör för att göra vissa situationer lättare. Målet för insatser vid NPF är framförallt att förhindra och behandla negativa konsekvenser som till exempel psykiatrisk och fysisk samsjuklighet. Vid NPF kan sådana insatser vara att ge hjälp och stöd för att öka livskvaliteten i vardagen och funktionsförmågan i samhället. Detta sker ofta genom anpassning av miljön och ökade möjligheter för inlärning och utveckling i hemmet, i skolan och på arbetet och fritiden.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2022-02-11