Om NPF och arbete

Här finns det sidor med fördjupning i olika ämnen som rör NPF i arbetslivet.

Arbete - en rättighet med fördelar och risker

Att ha ett givande och tryggt förvärvsarbete som vuxen har många fördelar både personliga och för samhället. Genom arbete bidrar individen till samhället, och arbetet ger individen ekonomisk försörjning och materiell trygghet, en definierad roll och ett socialt sammanhang. Det skapar struktur och rytm i personens vardag, ger självkänsla, acceptans och betydelse samt kan förebygga ohälsa [1-3]. Därmed är arbete både en fundamental del av samhället och dess stabilitet och grundläggande för individens liv och välmående. Rätten till ett produktivt arbete under mänskliga villkor och med rättvis ersättning vid arbetslöshet anses därför vara en mänsklig rättighet av Förenta nationerna och europeiska sociala stadgan. Att undvika arbetslöshet genom kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, inklusive förbättringar av utbildningsystemet och arbetsförmedling, är bland de viktigaste politiska frågorna i många av världens samhällen. 

Å andra sidan kan förvärvsarbete medföra risker och nackdelar för arbetstagaren. Arbetet kan uppta stora delar av den vakna tiden, störa privatlivet och orsaka dubbel arbetsbörda med parallella uppgifter i både familjen och på jobbet. Arbete kan innebära sociala svårigheter genom konflikter med kollegor, chefer och arbetsgivare; mobbning och trakasserier kan förekomma. Arbete innebär också risker för misslyckanden genom dålig matchning mellan en individs förutsättningar och arbetets krav, något som kan leda till förlorad självkänsla och trygghet. 

 

Referenser

[1] Roelfs DJ, Shor E, Davidson KW, et al. Losing life and livelihood: A systematic review and meta-analysis of unemployment and all-cause mortality. Social Science & Medicine 2011; 72: 840–854.  

[2] Pharr JR, Moonie S, Bungum TJ. The Impact of Unemployment on Mental and Physical Health, Access to Health Care and Health Risk Behaviors. ISRN Public Health 2011; 2012: e483432.  

[3] Quarells RC, Liu J, Davis SK. Social determinants of cardiovascular disease risk factor presence among rural and urban Black and White men. J Mens Health 2012; 9: 120–126. 

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2021-04-27

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com