Vanliga stöd och anpassningar

Ett vanligt stöd du kan få är anpassning vid  examination. Andra exempel är examinationsanpassningar som inkluderar att dela upp examinationen, där du kan få upplästa eller utskrivna examinationsfrågor, skrivhjälp och/eller transkribering särskild utrustning, examinering vid annat tillfälle, assistans vid examination, möjlighet till paus eller vila, och tolkning vid examinationen.

ADD/ADHD,

Vad du kan tänka på att efterfråga om du har ADD/ADHD:

 • Konkreta instruktioner både muntligt och skriftligt.
 • Tydliga läshänvisningar och scheman.
 • Fråga om det kan gå att få enskilt rum vid tentamen eller om du behöver längre tid.
 • Om det behövs efterfråga längre tid för inlämningsuppgifter och hemtentamen.
 • Hör om man kan få stöd av en mentor som hjälper till att strukturera och följa upp studierna.
 • Mentorsstöd för att hjälpa till med planering och struktur av studierna, gärna lite oftare under kursmoment som kräver mycket självständig planering
 • Fråga om det är ok att spela in föreläsningar för eget bruk.
 • Fråga vilka av hjälpmedel för minnet såsom kalkylator, lexikon och rättstavningsprogram som är tillåtna.
 • Be om regelbundna pauser, så att man hinner återhämta sig och kan hålla fokus på lektionen.

Autismspektrumtillstånd

Vad du kan tänka på att efterfråga om du har autism:

 • Att läraren sköter gruppindelningar.
 • Att alla ändringar, som till exempel schemaändringar, bör göras i mycket god tid och vara tydliga och nedskrivna.
 • Att skriftligen få kursens uppgifter och förväntningar.
 • Att få längre tid för inlämningsuppgifter och hemtentamen.
 • Att efterfråga mentorsstöd som hjälp för att strukturera och följa upp studierna.
 • Fråga om det är ok att spela in föreläsningar för eget bruk.
 • Anpassad examination till exempel att få tentera i eget rum eller mindre grupp och/eller få längre tid på sig för att genomföra examen.
 • Att få anteckningsstöd under föreläsningarna om man har svårt att både anteckna och lyssna samtidigt.

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Vad du kan tänka på att efterfråga om du har dyslexi:

 • Be om tillgång till dator med digitala läs- och skrivhjälpmedel
 • Fråga om det finns studieanvisningar och nyckelord som man kan ha som stöd för inläsning av studiematerial.
 • Be att få information både muntligt och skriftligt.
 • Anteckningsstöd.
 • Fråga om det är ok att spela in föreläsningar för eget bruk för att kunna lyssna på den mer än en gång.
 • Efterfråga PowerPoint-presentationer i förväg så att man hinner förbereda sig innan föreläsningen.
 • Be om litteraturlistan i god tid före kursens början så att eventuella talböcker hinner produceras.
 • Fråga efter möjlighet att komplettera ett skriftligt prov muntligt.
 • Anpassad examination med till exempel datorstöd eller förlängd examenstid.

 

Fredriksson Mathilda. Särskilt pedagogiskt stöd. En kartläggning av lärosätenas insatser. Rapport av Sveriges förenade studentkårer, Stockholm 2023. Diarienummer: P1-3/2223

Undervisa tillgängligt En handbok för dig som möter studenter i ditt dagliga arbete PEDAGOGISKT STÖD | LUNDS UNIVERSITET

Alternativa examinationsformer, Stockholms universitet, Centrum för universitetslärarutbildning.  https://www.su.se/ceul/resurser/examinera-dina-studenter/alternativa-examinationsformer-till-hemtentan-1.655196 (läst 20231020)

Referenser

Fredriksson Mathilda. Särskilt pedagogiskt stöd. En kartläggning av lärosätenas insatser. Rapport av Sveriges förenade studentkårer, Stockholm 2023. Diarienummer: P1-3/2223

Undervisa tillgängligt En handbok för dig som möter studenter i ditt dagliga arbete PEDAGOGISKT STÖD | LUNDS UNIVERSITET

Alternativa examinationsformer, Stockholms universitet, Centrum för universitetslärarutbildning.  https://www.su.se/ceul/resurser/examinera-dina-studenter/alternativa-examinationsformer-till-hemtentan-1.655196 (läst 20231020)

Senast ändrad 2023-10-31

Publicerad: 2023-10-31

Fotograf/Illustratör: https://undraw.co/