Övrigt stöd

Samhall 

Samhall ägs av staten med huvuduppdraget att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Målet är att 1500 medarbetare varje år ska hitta ett lämpligt jobb.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, Aspergers syndrom/ Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Autism – och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, unga och vuxna med autism. Man sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

Organiserade Aspergare

Organiserade Aspergare är en intresseförening bildad av och för autister, alltså människor som har eller tror sig sannolikt kunna få en diagnos inom autismspektrumet.

"Inom OA ser vi inte våra diagnoser som obehagliga pålagringar på våra personligheter, utan som delar av dem. Precis som andra egenskaper individer råkar ha."

FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Man har medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet.

Du kan läsa mer om hjälpmedel vid studier och arbete här.

Senast ändrad 2022-06-21

Publicerad: 2022-02-17