Utmaningar vid NPF

Att ha en NPF-diagnos kan innebära att man möter fler utmaningar i vardagen. Man kan också uppleva fler svårigheter än personer utan en diagnos.

Utmaningar

Självinsikt och självkänsla

Det kan vara svårt vid NPF att förstå eller inse sina egna begränsningar, även om man märker och upplever utanförskap och att man fungerar annorlunda än de flesta andra. Även de som är medvetna om sina utmaningar har kanske inte lärt sig hur man ska göra för att hantera utmaningarna innan de utsätts för nya krav och situationer. Många personer med NPF har årtal av misslyckanden bakom sig och kan därför ha dålig självkänsla och känna sig omotiverade eller känna hopplöshet i studier och i arbetet.

Om personen med NPF inte klarar av skolan kan det bli svårt att få ett arbete. Det kan också vara svårt att veta om man kan klara av ett vanligt arbete eller om man behöver speciella stöd och anpassningar för att klara sitt arbete. För att ha rätt till stöd måste man berätta om sin diagnos.

Fördomar

Det finns en utbredd stigmatisering av NPF. Arbetsgivare, skola och omgivning kan ha fördomar kring NPF som begränsar personens möjlighet till ett lyckat arbete eller framgångsrika studier. Fram till nyligen har man inte kunnat utbilda sig till brandman eller polis, eller göra värnplikt med en NPF-diagnos. Detta håller just nu på att ändras. Med rätt hjälp, stöd och kunskap kan personen med NPF bli en tillgång i skolan eller i arbetet.

Svårigheter

Det är viktigt för skolan, högskolan och arbetsgivare, och de människor man möter på dessa platser att känna till hur man bemöter personer med NPF och deras svårigheter. 

Några av svårigheterna, och hur de kan bemötas på ett bra sätt, är:

  • Stresskänslighet. Många med NPF blir lätt stressade och det kan gå åt mycket energi åt saker som andra vanligtvis inte funderar så mycket på. Personer med NPF kan känna att det är väldigt jobbigt att anpassa sig och man kan bli trött bara av att träffa människor i skolan eller på jobbet.
    Fler pauser, flexibla arbetstider och ha mindre sociala krav kan hjälpa.
  • Sensorisk känslighet. Många med NPF kan vara extra känsliga för ljud, ljus, lukter och smaker och detta kan bidra till stress och minskad prestation.
    En lugn miljö med lämplig belysning och inga starka dofter kan underlätta.
  • Kognitiva utmaningar. Många med NPF har nedsatta kognitiva funktioner, som reglering av uppmärksamhet, impulser, aktivitetsnivå och känslor. Man kan ha svårt för planering och organisering av arbete, läxor och vardagssysslor, att vara flexibel, att komma igång och bli färdig med saker. Man kan också ha svårt med förståelse av socialt samspel och användning och förståelse av språk.
    Struktur och tydlighet med korta, upprepade instruktioner och inga outtalade krav och förväntningar hjälper. Det finns också hjälpmedel, bland annat appar till telefonen som kan underlätta.

Vill du läsa ännu mer kan du gå in på vår länksida och ta dig vidare därifrån.

Referenser

Olofsson Å, Taube K, Ahl A. Academic Achievement of University Students with Dyslexia: Achievement of Stu-dents with Dyslexia. Dyslexia 2015; 21: 338–349.

Conti Ramsden G, Durkin K, Toseeb U, et al. Education and employment outcomes of young adults with a history of developmental language disorder. International Journal of Language & Communication Disorders 2018; 53: 237–255.

Jackson SLJ, Hart L, Brown JT, et al. Brief Report: Self-Re-ported Academic, Social, and Mental Health Experiences of Post-Secondary Students with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord 2018; 48: 643–650.

Senast ändrad 2023-06-20

Publicerad: 2022-02-11