Samstart - ett stöd för elever med funktionsnedsättningar som vill arbeta eller studera vidare

Som studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll i att stödja elever med funktionsnedsättningar som vill arbeta eller studera vidare efter skolan. Du kan hjälpa dem att hitta sin väg i arbetslivet eller utbildningen och att planera för sin framtid. Men du behöver inte göra det ensam. Du kan få hjälp av Samstart, ett projekt som Arbetsförmedlingen driver i samarbete med skolor, kommuner och andra aktörer.

Samstart är ett förordningsstyrt uppdrag som Arbetsförmedlingen har. Det innebär att Arbetsförmedlingen ska erbjuda elever med funktionsnedsättningar ett stöd som är anpassat efter deras behov, förutsättningar och mål.

Samstart drivs i samarbete med kommunen och finns bland annat i Malmö, Kronoberg, Göteborg, Sörmland och Umeå.

Samstart arbetar för att nå resultat genom att:

 • Börja arbeta med eleverna redan under deras skoltid, helst ett år innan de slutar skolan
 • Ha regelbundna möten med eleverna och de andra som är involverade i deras stöd
 • Följa upp deras plan och deras stöd kontinuerligt och göra ändringar vid behov
 • Stötta dem även efter att de har börjat arbeta eller studera, tills de känner sig trygga och stabila i sin situation
 • Samstart erbjuder ett stöd som kan bestå av olika insatser, till exempel:
 • Vägledning och information om arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheter
 • Praktik, arbetsprövning, anställning med stöd eller annan arbetslivserfarenhet
 • Utbildning, kompetensutveckling, studie- och yrkesvägledning eller annan utbildningsinsats
 • Anpassning av arbetsplatsen, hjälpmedel, personligt stöd eller annan anpassningsåtgärd
 • Ekonomiskt stöd, till exempel lönebidrag, aktivitetsstöd, studiemedel eller annat ekonomiskt stöd

Samstart riktar sig till elever som:

 • Har en funktionsnedsättning som påverkar deras förmåga att arbeta eller studera
 • Går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
 • Är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller har möjlighet att skriva in sig
 • Vill arbeta eller studera vidare efter skolan

För att eleverna ska kunna få hjälp av Samstart behöver de:

 • Kontakta dig som studie- och yrkesvägledare på skolan och berätta att de är intresserade av Samstart
 • Ge sitt samtycke till att Arbetsförmedlingen får ta del av information om dem från skolan och andra aktörer
 • Delta aktivt i sitt stöd och följa sin plan

Som studie- och yrkesvägledare kan du:

 • Informera eleverna om Samstart och vad det innebär
 • Hjälpa eleverna att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen och andra aktörer
 • Delta i möten och samverkan kring elevernas stöd
 • Bidra med din kunskap och erfarenhet om elevernas situation och behov
 • Följa upp elevernas utveckling och resultat

Samstart är ett stöd som har visat sig vara effektivt och uppskattat av både elever och studie- och yrkesvägledare. En utvärdering av Samstart som gjordes av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) år 2020 visade att Samstart bidrar till att öka elevernas motivation, självförtroende, kunskap och delaktighet. Studie- och yrkesvägledare som har arbetat med Samstart har också uttryckt att de upplever ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, samt att de får mer tid och resurser att stödja eleverna.

Samstart är ett stöd som kan göra stor skillnad för elever med funktionsnedsättningar som vill arbeta eller studera vidare. Som studie- och yrkesvägledare kan du vara en nyckelperson i att hjälpa dem att förverkliga sina drömmar.