Informationsfilmer

Här finns några korta informationsfilmer om NPF, den senaste forskningen och fallexempel med studie och yrkesvägledning vid NPF.

Studie och yrkesvägledning vid NPF

Vad säger forskningen?

I den här filmen berättar Sven Bölte om vad som är vetenskapligt belagt rörande studie- och yrkesvägledning vid NPF, och om den senaste forskningen inom området.

 

Ett vägledarsamtal

Mötet mellan mellan studie och yrkesvägledaren och studenten med NPF.

 

Analys av vägledarsamtalet

Studie och yrkesvägledaren och studenten diskuterar och analyserar vägledarsamtalet.