Verktyg för arbetsgivare till någon med autism

Medarbetare med autism har olika färdigheter, styrkor och intressen. Detta leder till att de ofta kan vara framgångsrika i olika yrkesroller. Det kan som arbetsgivare vara svårt att göra anpassningar om en anställd inte har berättat om sin diagnos, dock kan olika autism-anpassningar gynna alla anställda. Att redan i jobbannonsen tala om att företaget gärna tar emot ansökningar från personer med diagnoser kan leda till att det blir lättare för människor att berätta om sin diagnos.

Det kan alltid vara bra att läsa lite mer om vad en NPF-diagnos innebär.

För att skapa en arbetsplats som är produktiv och har nöjda och engagerade medarbetare är det viktigt att kunna använda medarbetarnas styrkor. Medarbetare med autism kan behöva stöd, men har också många styrkor:

  • Medarbetare med autism har färdigheter som gör det möjligt för dem att lyckas i en mängd olika roller på arbetsplatsen.
  • Fler och fler arbetsgivare börjar utforska denna outnyttjade talangpool.
  • Det är viktigt att fokusera på medarbetarens styrkor.
  • Styrkor hos den anställde med autism kan inkludera uppmärksamhet på detaljer, noggrannhet, höga koncentrationsnivåer och fokus, tillförlitlighet, lojalitet och pålitlighet.
  • Att anställa en person med autism ger fördelar för arbetsplatsen, t.ex. ökad produktivitet, låg frånvaro och en tillförlitlig arbetsmoral.

Verktyg för anställning vid autism - fulltext (PDF)

Verktyg_framsida.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktyg för anställning vid autism - kortversion(PDF)

Verktyg_framsida.png