Anställningsprocessen

Under anställningsprocessen kan man behöva göra vissa anpassningar för att även nå ut till personer med autism. Detta är något man bör tänka på redan vid utformandet av annonsen så att även personer med autism söker tjänsten. Att vara flexibel under utformningen av anställningsprocessen är fördelaktigt för att lyckas nå ut till fler sökande och därmed möjliggöra en ökad diversitet på arbetsplatsen.

Annonsering (länk)

Anställningsintervju (länk)