Dyslexi

Dyslexi är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårt att lära sig läsa. Det kan innebära problem med att läsa rätt, med flyt och att förstå texter. Vid dyslexi är det även vanligt att ha svårt med stavningen. Dyslexi brukar upptäckas i skolan och går sällan över även om man tränar.

Personer med dyslexi är lika smarta som andra men läsförmågan är betydligt sämre. Dyslexi beror framförallt på ärftliga faktorer som leder till att man kan få svårt med språket som att uppfatta och bearbeta ljud, bokstäver och ord att lära sig läsa. Minst 5 % av befolkningen har dyslexi och det är vanligare bland pojkar än flickor. Personer med dyslexi har ofta lättare att förstå och förmedla information muntligt. Dyslexin kan vara begränsat till ett språk, man kan alltså vara dyslektisk på engelska men klara av franska. Om läs- och skrivsvårigheter uppträder som följd av en skada eller sjukdom kallas det för förvärvad dyslexi. Dyslexi kan inte förklaras av problem med syn, bristande undervisning, dåliga sociala förhållanden eller låg motivation.

Hur påverkar dyslexi arbete och utbildning?

Både i skolan och arbetet krävs det oftast att man är duktig på att läsa och skriva. Det betyder stora utmaningar och många stressfyllda situationer för personer med dyslexi. Utan träning, strategier, hjälpmedel och anpassningar kan det vara svårt att klara av skolan och arbetet. Det finns risk för att man inte kan eller vågar lita på sina förmågor, inte väljer utbildningar eller arbeten som man är kvalificerad för. Man kan också uppleva låg självkänsla eller psykisk ohälsa.

Hur får man ett hållbart arbetsliv med dyslexi

Det är viktigt att personer med dyslexi så tidigt som möjligt får samma förutsättningar som personer utan dyslexi. Detta kan ske genom anpassning, träning och hjälpmedel. Skola, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan hänvisa en till en expertutredning så att man kan få veta vilka hjälpmedel som kan göra skillnad. Som vid andra funktionsnedsättningar kan det vara svårt att våga berätta om sina svårigheter på arbetsplatsen, dock är öppenhet för det mesta en förutsättning för stöd och förståelse.

Myndigheters krav och lämpliga yrken

Jämfört med andra funktionsnedsättningar innebär inte dyslexi att det finns jobb du inte får utföra och med rätt stöd och hjälpmedel kan de flesta yrken utövas.

Senast ändrad 2023-10-19

Publicerad: 2020-11-16

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com