Psykisk hälsa hos anställda med autism

Det är normalt för alla att ha en dag eller två där de känner sig lite nere. Men om denna förändring varar i mer än två veckor kan det finnas anledning till oro. Personer med autism är inte annorlunda men kan i vissa fall påverkas lättare än andra personer utan autism. Det är viktigt att komma ihåg att personer med autism kanske inte alltid känner att de kan be om hjälp. Detta gäller särskilt anställda som har negativa erfarenheter till följd av att de har avslöjat eventuella svårigheter de hade. Mild uppmuntran är ett utmärkt sätt att bygga förtroende.

Medarbetare med autism kommer att vilja arbeta efter bästa förmåga hela tiden och arbetar ofta hårt för att passa in. Detta, och deras behov av att göra saker rätt kan ibland gör de utmattade vilket ofta gör dem mer mottagliga för ångest.

Förändrat beteende

Punktlistan nedan innefattar förändringar hos en person att vara uppmärksam på (dessa kan beröra alla på en arbetsplats, men det är bra att vara extra uppmärksam på dessa förändringar hos personer med autism då de kan ha en extra sårbarhet). Om du märker av flera av följande förändringar hos en person med autism kan personen eventuellt behöva ytterligare support och stöd:

 • Förändringar i humöret:
  • Verkar mer irriterade än vanligt.
  • Verkar mer orolig (kämpar för att se den positiva sidan av någonting).
  • Reagerar mer känslomässigt än vanligt (gråt eller arga utbrott).
  • Verkar överväldigad av uppgifter som tidigare var hanterbara.
 • Förändringar i beteendet:
  • Verkar mer tillbakadragen än vanligt.
  • Koncentrationssvårigheter eller verkar distraherad.
  • Presterar sämre än vanligt.
  • Arbetar mer.
 • Fysiska förändringar:
  • Verkar mer stressad och nervös än vanligt (blinkar, vankar runt eller viftar med händerna).
  • Klagar på huvudvärk, migrän eller magont mer än vanligt.
  • Ser tröttare ut än vanligt.
  • Äter mer eller mindre än vanligt.
 • Förändringar i hur tankar uttrycks:
  • Säger saker som låter förvirrade eller irrationella.
  • Klagar över att hen inte sover bra eller har problem med att vila.
  • Att ha problem med talat språk (stamma, ta längre tid än vanligt att svara eller inte svara alls).

Vid samtal om oro

Om du är orolig för den mentala hälsa hos en person med autism, och du måste fråga hen om det är okej, ta i så fall gärna hänsyn till följande saker:

 • De kan behöva specifik information om varför du frågar. Till exempel "Jag har märkt att du har haft mycket huvudvärk och du verkar mer irriterad, jag vill bara kontrollera om du är okej?"
 • De kan behöva extra tid för att kommunicera sina problem till dig. Även om de vanligtvis talar bra, kan talat språk bli svårt när de är oroliga. De kan ha lättare att kommunicera på ett alternativt sätt, så erbjuda val av kommunikationsmetod:
  • Personligt möte.
  • Via e-post
  • Digitala möten, ex teams
  • Via telefon.
 • Erbjud val om var och hur den här konversationen kan hända:
  • I ett tyst rum.
  • Någonstans utanför byggnaden.
  • Prata eller chatta medan ni promenerar.
 • Fråga om de vill att en supportperson ska vara med.
 • Låt dem veta att du finns där om de vill prata senare.
 • Fråga om de föredrar att prata med någon annan, eller få en annan person att fråga.
 • Ge dem namn och nummer på en rådgivare (antingen på jobbet eller utanför), om de vill ha en. De kan redan ha en psykolog eller psykiater som de träffar – föreslå ett besök.
 • Om de säger att de är okej, men du fortfarande är orolig, kolla med dem om ett par dagar och fortsätt att stämma av regelbundet tills du är säker på att de mår bra eller att de söker hjälp.

Sensorisk överbelastning/härdsmälta

Detta kan inträffa när kroppen blir överväldigad av intryck eller stress. Överbelastningen beror ofta på externa faktorer, men kan också bero på interna eller känslomässiga faktorer och kan då vara ännu svårare att förstå.

”Shutdown”

Att stänga av är vanligt för att undvika ytterligare sensorisk stimulans och undvika en total härdsmälta, tecken kan vara:

 • Ångest, att vanka fram och tillbaka, repetitiva rörelser eller frågor.
 • Hålla för ögonen eller öronen för att undvika stimulans.
 • Att dra sig tillbaka till ett lugnt område eller hörn.
 • Att inte svara på tilltal, eller svara på ett olämpligt sätt.
 • “Argt” minspel, knutna nävar, spänd kropp.

Meltdown

En tillfällig förlust av beteendekontroll med kamp eller flyktbeteende – ska inte förväxlas med ett utbrott!

Personen kan:

 • Skrika.
 • Gråta.
 • Slåss.
 • Springa sin väg till en trygg plats.
 • Gömma sig.

Åtgärder

 • Håll dig lugn.
 • Ta bort stimuli som kan öka den sensoriska överbelastningen (hög musik, starkt ljus, onödiga människor)
 • Låt någon som personen är bekant med sitta TYST utanför hens rum för att hålla andra borta.
 • Undvik att titta eller stirra på hen.
 • Undvik att tala med hen om det inte är absolut nödvändigt – hen kan ha svårt att bearbeta språk just i situationen.
 • Undvik att ställa frågor.
 • Undvik beröring.
 • Undvik att döma personen – detta är något hen INTE kan kontrollera.
 • Ge personen tid och utrymme, även när det har gått över behövs tid för återhämtning.
 • Var medveten om att personligen troligen kan skämmas för sitt beteende och kanske inte klarar av att prata om det på ett tag, vänta till nästa dag med att fråga hur du bäst kan stödja hen om det händer igen och hur ni kan undvika saker som kan utlösa en härdsmälta.

Shutdown

Att stänga av är vanligt för att undvika ytterligare sensorisk stimulans och undvika en total härdsmälta, tecken kan vara:

 • Ångest, att vanka fram och tillbaka, repetitiva rörelser eller frågor.
 • Hålla för ögonen eller öronen för att undvika stimulans.
 • Att dra sig tillbaka till ett lugnt område eller hörn.
 • Att inte svara på tilltal, eller svara på ett olämpligt sätt.
 • “Argt” minspel, knutna nävar, spänd kropp.

Härdsmälta

En tillfällig förlust av beteendekontroll med kamp eller flyktbeteende – ska inte förväxlas med ett utbrott!

Personen kan:

 • Skrika
 • Gråta.
 • Slåss.
 • Springa sin väg till en trygg plats.
 • Gömma sig.

Åtgärder

 • Håll dig lugn.
 • Ta bort stimuli som kan öka den sensoriska överbelastningen (hög musik, starkt ljus, onödiga människor)
 • Låt någon som personen är bekant med sitta TYST utanför hens rum för att hålla andra borta.
 • Undvik att titta eller stirra på hen.
 • Undvik att tala med hen om det inte är absolut nödvändigt – hen kan ha svårt att bearbeta språk just I situationen.
 • Undvik att ställa frågor.
 • Undvik beröring.
 • Undvik att döma personen – detta är något hen INTE kan kontrollera.
 • Ge personen tid och utrymme, även när det har gått över behövs tid för återhämtning.
 • Var medveten om att personligen troligen kan skämmas för sitt beteende och kanske inte klarar av att prata om det på ett tag, vänta till nästa dag med att fråga hur du bäst kan stödja hen om det händer igen och hur ni kan undvika saker som kan utlösa en härdsmälta.

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2022-10-27

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com