En inkluderande arbetsmiljö

Vad är en inkluderande arbetsmiljö?

En inkluderande arbetsmiljö är en plats där alla behandlas med respekt, värdighet och jämlikhet. En inkluderande arbetsmiljö bidrar till de anställdas välmående och motivation samtidigt som produktiviteten och resultaten brukar förbättras.

För att få en inkluderande arbetsmiljö kan man:

  • Ha uttalade värderingar som stödjer jämlikhet och rättvisa.
  • Identifiera och åtgärda problem för inkludering.
  • Det är viktigt att även chefer och ledning tydliggör dessa värderingar.

Fördelar med en inkluderande arbetsmiljö

En inkluderande arbetsmiljö kan:

  • Göra att fler söker sig till arbetsplatsen och ökar diversiteten, vilket i sin tur skapar utrymme för fler idéer och kreativ problemlösning.
  • Göra så att engagerad och produktiv personal stannar kvar och kan dela sin kompetens och erfarenhet med nyanställda.
  • Bidrar till att göra inkludering till en norm som kan sprida sig i samhället.

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2022-10-27

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com