Fördelar med att anställa en person med autism

Det finns många fördelar med att anställa en person med autism, några tas upp i detta avsnitt. Om du tar dig tid att fråga dina medarbetare om deras förmågor och intressen så kan det leda till att du kan ge de arbetsuppgifter som de är bra på vilket leder till att de presterar bättre. Dessutom visar undersökningar på att det ökar inkluderingskulturen på en arbetsplats och allmänt förbättrar arbetsklimatet att anställa personer med till exempel autism .

Några styrkor hos individer med autism kan vara till exempel [2]; (men de kan ha många fler styrkor)

 • Stor uppmärksamhet på detaljer.
 • Förmåga att lära sig utantill.
 • Ovanligt bra långtidsminne.
 • God förmåga att fokusera.
 • Pålitlighet och lojalitet.
 • Stor medkänsla.
 • Förmåga att tänka "utanför boxen".
 • Kan ha en naturlig fallenhet inom vissa områden där de excellerar.
 • Stor förmåga till koncentration gör ofta att de får mycket gjort.
 • Har ofta bra siffer- och faktaminne.
 • Är ofta noggranna.
 • Är ofta lojala.
 • Stannar ofta på en arbetsplats om de trivs.
 •  

Referenser

[1] Scott, M., Jacob, A., Hendrie, D., Parsons, R., Girdler, S., Falkmer, T., & Falkmer, M. (2017). Employers' perception of the costs and the benefits of hiring individuals with autism spectrum disorder in open employment in Australia. PloS one12(5), e0177607. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177607

[2] Scott, M., Milbourn, B., Falkmer, M., Black, M., BÓ§lte, S., Halladay, A., Lerner, M., Taylor, J. L., & Girdler, S. (2019). Factors impacting employment for people with autism spectrum disorder: A scoping review. Autism: the international journal of research and practice23(4), 869–901. https://doi.org/10.1177/1362361318787789