"Lika Värde" om NPF

Senaste numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tidning "Lika värde" har temat Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och går att ladda ner eller beställa från SPSMs hemsida.

I "Lika värde" nr 4 2022 finns mycket matnyttigt att läsa för såväl skolledare, pedagoger som studie och yrkesvägledare. 

I sin ledare skriver Fredrik Malmberg: "Varje år visar vår statistik samma

sak: det ställs flest frågor som handlar om barn, elever och vuxenstuderande med NPF. Det är också ett område där vi har många rådgivningsuppdrag från skolhuvudmän och rektorer
Nyligen uppdaterade Socialstyrelsen sina riktlinjer för adhd och autism. En slutsats är att det är viktigt att börja ge stöd när behovet uppstår, vilket ofta är redan före en utredning och en eventuell diagnos. Det är också det som gäller enligt skollagen, att stöd inte är beroende av en eventuell diagnos."

Tidningen går att ladda ner från SPSMs hemsida (länk) som PDF eller att beställa i tryckt form.