Ny doktorsavhandling om elever med autism och hur de kan få en mer jämställd undervisning.

Linda Pettersson Blom har i sin doktorsavhandling titta på hur kompetensutvecklingsinsatser kan påverka undervisningen för autistiska elever.

Lindas doktorsavhandling "Equity in education for autistic students: professional learning to accommodate inclusive education" berör bland annat hur olika kompetensutvecklingsinsatser för skolpersonal kan förändra situationen för autistiska elever.

Vad man såg var att kompetensutveckling framförallt ger personalen större trygghet inom områdena autismkompetens, att anpassa lärmiljön och att arbeta förebyggande gentemot knepiga situationer.

Man såg också att det behövs mer diskussioner och utifrån olika elevers behov som leder till förändringar. Samt att att alla som undervisar,  autistiska elever bör delta i kompetensutvecklingen. 

Publicerad 2023-01-25

Senast ändrad 2023-01-25