Vägledningspoddens omslagsbild med porträtt på två kvinnor mot en betongbakgrund och texten "Vägledningspodden, perspektiv på vägledning"

Vägledningspodden

Senaste avsnittet av vägledningspodden handlar om att vägleda individer med NPF. Vi träffar psykolog Anna-Carin Ekstrand som arbetar inom kognitiv psykologi och studie- och yrkesvägledare Ari Juustovaara som har lång erfarenhet av vägleda personer med olika diagnoser och funktionsvariationer. Stämmer känslan att diagnoserna ökar i dagens samhälle? Och hur vägleder vi mot en framtid med individer som har svårt att se bortom deras egna vardag? Välkommen lyssna på ett samtal med många metaforer där vi vrider och vänder på det svåra (och enkla!) med att möta individer med särskilda behov.

Vägledningspodden är en podd som ger en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag?

Podden som görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och är främst tänkt att vända sig till studenterna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som ett komplement och fördjupning i utbildningen. De teman som lyfts i podden kan ävenvara  relevanta för verksamma vägledare och andra, som är intresserade av professionella samtal.