Nya allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverket har gett ut nya allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som gäller från sommaren 2022.

Den nya publikationen Kommentarer till Skolverkets allmänna råd finns som stöd för att förstå och tillämpa råden. Här kan du läsa om det som är nytt.

Sedan de tidigare allmänna råden beslutades har flera författningsändringar gjorts och "Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" ska göra det lättare att förstå och tillämpa de allmänna råden.

Den här publikationen innehåller både de allmänna råden och stödjande kommentarer till dessasamt en modell för arbetsgången och blanketter för utredning och åtgärdsprogram.

Publicerad 2022-08-16

Senast ändrad 2022-08-16