"Sluta använda ADHD som politiskt slagträ"

Debattartikel i SvenskaDagbladet där man poängterar vikten av en nationell plan för vård och stöd för personer med adhd som bör tas fram i samverkan med intresseorganisationer och forskare. Planen ska ha en klar strategi och sikta på enkla processer, tydlig ansvarsfördelning och hög tillgänglighet. Den ska vara evidensbaserad och omfatta hela livet från bvc till äldrevård.

Planen ska ha en klar strategi och sikta på enkla processer, en tydlig ansvarsfördelning och hög tillgänglighet. Den ska vara evidensbaserad och omfatta hela livet från bvc till äldrevård.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet där Sven Bölte från KIND, Anki Sandberg från Riksförbundet Attention, tillsammans med , Henrik Larsson, Örebro universitet, Lisa B Thorell, KI, Lotta Borg Skoglund, Uppsala universitet och Mona Holmqvist, Malmö universitet, välkomnar en seriös samhällsdebatt om adhd istället för lösryckta förslag för att vinna röster.